» Ystyron tatŵ » Ystyr tatŵ Cerberus

Ystyr tatŵ Cerberus

Cynnwys:

Mae nifer enfawr o chwedlau a chwedlau yn sôn am anifeiliaid anhysbys a chreaduriaid dirgel. Felly mae cefnogwyr tatŵs o gynnwys o'r fath yn datgan i'r byd eu nodweddion cymeriad a chymeriad, maen nhw'n uniaethu â'r anifail mytholegol a ddewiswyd.

Ystyr tatŵ Cerberus

Mae myth y Cerberus tri phen, mab Echidna, wedi bod yn hysbys ers yr hen amser. Ci gyda thri phen yw hwn, mae gwenwyn yn llifo o'i geg, nadroedd yn siglo o amgylch ei wddf, ac mae ei gynffon yn cael ei chynrychioli gan neidr wenwynig. Mae Cerberus yn gwarchod wrth fynedfa'r Isfyd - Teyrnas y Meirw, fel nad oes gan y meirw gyfle i ddychwelyd i Deyrnas y Byw. Mae'n was i Hades ac yn dywysydd i'r bywyd ar ôl hynny.

Ystyr tatŵ Cerberus - cryfder a chreulondeb mawr, teyrngarwch i'ch delfrydau... Felly, mae'n rhaid i berson a ddewisodd y tatŵ hwn fod â gwarediad creulon, cadarn, hyd yn oed yn waedlyd, fod ag ewyllys gref a chymeriad llym. Llwyth semantig tatŵ o'r fath yw bod ei berchennog yn fath ymosodol ac yn sefyll am ddatrys sefyllfaoedd gwrthdaro yn rymus.

Gwefannau tatŵs Cerberus

Gellir perfformio tatŵ Cerberus mewn amrywiol arddulliau ac ar unrhyw ran o'r corff, ond y cyson yw presenoldeb tri phen mewn ci, sy'n dynodi mwy o ymddygiad ymosodol, disgwyliad cyson o fygythiad a pharodrwydd i ymosod ar unrhyw foment.

Llun o datŵ cerberus ar y corff

Llun o datŵ cerberus wrth law

4.7/5 - (12 pleidlais)