» Ystyron tatŵ » Tatŵ llythrennu paent gwyn

Tatŵ llythrennu paent gwyn

Cynnwys:

Mae yna bersonoliaethau o'r fath ymhlith cariadon tatŵs sy'n teimlo cywilydd mawr gan sylw diangen. Mae tatŵ ar y corff fel arfer yn drawiadol ac yn denu sylw o'r tu allan.

Felly, yn ddiweddar mae wedi dod yn ffasiynol iawn i gymhwyso lluniadau gwyn i'r corff. Nid ydyn nhw mor amlwg ar y croen, ond ar yr un pryd maen nhw'n edrych yn afradlon iawn, yn chwaethus, yn soffistigedig ac fe allai rhywun hyd yn oed ddweud eu bod nhw'n dyner.

Mae tatŵ o'r fath yn cael ei gymhwyso gan ddefnyddio pigment gwyn arbennig. Er mwyn i datŵ gwyn fod yn llwyddiannus, rhaid defnyddio'r amlinelliad gydag amlinelliad wedi'i ddiffinio'n glir. Felly, mae siapiau geometrig, addurniadau neu luniadau fel gloÿnnod byw, plu eira, gweision y neidr yn addas yma.

Gan nad yw tatŵ o'r fath yn drawiadol iawn, fe'i cymhwysir i unrhyw ran o'r corff. Gan gynnwys rhai agored. Ysgwyddau, breichiau, wyneb, arddwrn, gwddf ...

Yn anffodus, mae tatŵs o'r fath yn rhai byrhoedlog. Yn yr haul, maent yn pylu yn eithaf cyflym, mae'r gyfuchlin yn cael ei golli a'i olchi i ffwrdd.

Llun o arysgrifau tatŵ gyda phaent gwyn ar y pen

Llun o arysgrifau tatŵ gyda phaent gwyn ar y corff

Llun o arysgrifau tatŵ gyda phaent gwyn ar y fraich

 

4.6/5 - (13 pleidlais)