» Ystyron tatŵ » Tatŵ Aztec

Tatŵ Aztec

Cynnwys:

Mae'r Indiaid bob amser wedi defnyddio tat fel cysylltiad â'r duwiau, amulets ac wedi dangos eu creadigrwydd. Mae'r delweddau gwisgadwy o lwythau Aztec yn arbennig o wahanol. Mae eu lluniadau yn unigryw, yn llawn manylion bach. Gellir gwahaniaethu llawer o opsiynau, cyfarwyddiadau tatŵs i arddull delwedd ar wahân. Yn ogystal â harddwch, roedd ystyr gysegredig i'w tat, gan ddod â nhw'n agosach at y duwiau, sy'n gysylltiedig â'r byd arall. Yn llwythau Aztec, roedd gan nid yn unig oedolion ond plant hefyd ddelweddau ar y corff. Roedd y bobl hyn yn rhoi pwys mawr ar gelf, o oedran ifanc roedd pawb wedi'u hyfforddi mewn crochenwaith a meysydd eraill.

Ystyr tatŵs Aztec

Mae'n hawdd dod o hyd i ddyluniadau tatŵ Aztec neu eu creu. Fe'u defnyddiwyd mewn defodau amrywiol a gysegrwyd i dduwiau.

  1. Duw Haul. Fel gyda llawer o lwythau a diwylliannau eraill pobl hynafol, roedd yr Aztecs yn addoli'r haul. Yn ei symudiad beunyddiol, gwelodd pobl gadarnhad o fodolaeth yr ôl-fywyd. Credwyd bod pob person, fel yr haul, yn cael ei aileni ar ôl marwolaeth ac yn caffael bywyd newydd. Roedd tatŵs Aztec yn darlunio’r haul fel wyneb glas. Yn ogystal ag ef, roedd y ddelwedd yn cynnwys llawer o symbolau eraill, elfennau o iaith ddarluniadol y bobl hyn. Ar hyn o bryd, mae'r tatŵ Aztec "haul" hefyd yn symbol o'r ôl-fywyd, aileni. Yn ogystal â delwedd y luminary, defnyddir y dagr Aztec. Aberthwyd calon fyw i Dduw; ystyriwyd bod y dagr a'i cerfiodd yn symbol cysegredig.
  2. Duw rhyfelwyr. Yn bodoli nid yn unig yn llwythau Aztec, ond hefyd y Maori. Cafodd ei ddarlunio fel wyneb â thafod ymwthiol, a oedd hefyd wedi'i amgylchynu gan symbolau amrywiol.
  3. Duw creadigrwydd. Enw arall ar y duwdod hwn yw'r duw sarff asgellog. Gweithredodd hefyd fel nawddsant y tywydd, ffrwythlondeb, doethineb. Yn bodoli ymhlith llawer o bobloedd a llwythau eraill.

Yn ogystal â thatŵs crefyddol, nododd pobl eu cyflawniadau ar eu cyrff. Felly, mynegwyd diolchgarwch i'r duwiau am eu cymorth mewn brwydrau, hela, safle yn y llwyth a buddugoliaethau bywyd eraill.

Mwy ar y pwnc:  Beth mae'r tatŵ aderyn tân yn ei olygu?

Yn ogystal â duwiau, cymhwyswyd delweddau o eryrod, rhyfelwyr, symbolau o'r iaith, y lleuad a'r sêr i'r corff.

Lleoedd ar gyfer tat

Credai pobl hynafol llwythau Aztec fod gan y corff ganolfannau ynni penodol. Mae'r rhain yn cynnwys yr abdomen, y frest, neu'r breichiau. Yn eu barn nhw, mae egni'n mynd trwy'r lleoedd hyn a, thrwy osod tatŵs yn y lleoedd hyn, mae'r cysylltiad â'r duwiau yn cael ei gryfhau.

Y dyddiau hyn, mae tatŵs Aztec yn boblogaidd nid yn unig am eu hystyr, ond hefyd am eu hymddangosiad anarferol, lliwgar. Gall y ddelwedd fod nid yn unig mewn lliw, ond hefyd mewn du a gwyn. Mae'r nifer fawr o rannau bach a chymhlethdod y ddelwedd yn gwneud y broses ymgeisio yn hir, wedi'i rhannu'n sawl sesiwn yn aml.

Llun o datŵ Aztec ar y corff

Llun o datŵ Aztec ar y fraich

 

4.6/5 - (7 pleidlais)