» Ystyron tatŵ » Anarchiaeth tatŵ

Anarchiaeth tatŵ

Cynnwys:

Wedi'i gyfieithu o'r Roeg, mae'r gair "Anarchiaeth" yn llythrennol yn golygu anarchiaeth. Mae anarchwyr yn bobl nad ydyn nhw'n cydnabod pŵer y wladwriaeth fel y cyfryw.

Eu delfryd yw cymdeithas heb ddarostwng, gorfodaeth ac ecsbloetio dyn gan ddyn ar unrhyw ffurf. Wrth gwrs, mae yna lawer o geryntau anarchiaeth, ond yr enwocaf yw'r "chwith", y mae ei gefnogwyr yn gwrthwynebu nid yn unig pŵer y wladwriaeth, ond hefyd gyfalafiaeth, eiddo preifat, cysylltiadau â'r farchnad rydd.

Gellir dehongli ystyr tatŵ gydag arwydd anarchiaeth mewn gwahanol ffyrdd. Ar wahanol adegau, mae symbol anarchiaeth wedi'i steilio llythyren A llythyren fewnol O. - yn symbol o bennau croen, pyncs a hyd yn oed lleiafrifoedd rhywiol.

Serch hynny, yn y farn draddodiadol, mae arwydd anarchiaeth yn golygu protest yn erbyn y drefn, her i'r llywodraeth a pheidio â chydnabod pŵer y wladwriaeth.

Gall tatŵ o feibion ​​anarchiaeth olygu gradd eithafol o gariad at ryddid, bywyd yn groes i farn y mwyafrif, unigolyddiaeth.

Mae penglog gydag esgyrn, tatws croes ddu a dwrn clenched hefyd yn debyg o ran ystyr.

Llun o datŵ anarchiaeth ar y pen

Llun o datŵ anarchiaeth ar y corff

Llun o datŵ anarchiaeth ar y fraich