» Ystyron tatŵ » Ystyr y tatŵ crocodeil

Ystyr y tatŵ crocodeil

Cynnwys:

Mae'r crocodeil yn anifail rheibus a pheryglus sy'n teimlo'n wych mewn dwy elfen: tir a dŵr. Yn niwylliant gwledydd y Gorllewin, ystyr y crocodeil yw grym gluttony a dinistriol. Yng ngwledydd Affrica, roedd yr anifail yn symbol o aileni. Galwodd Affricanwyr greithiau bechgyn ar ôl marciau crocodeil enwaediad. Credwyd bod yr ymlusgiaid yn llyncu bechgyn, sydd wedyn yn cael eu haileni i'r byd fel dynion.

Yn y llwythau Indiaidd, paentiwyd y crocodeil â cheg agored, y mae'r haul yn machlud ynddo bob nos. Felly cafodd ei uniaethu â chynorthwyydd y duwiau. Yng ngwledydd Ewrop, cymharwyd person rhagrithiol ag ymlusgiad. Yn India, roedd yr ysglyfaethwr yn gysylltiedig â chanllaw i wahanol fydoedd: yr ôl-fywyd a byd bywyd.

Er gwaethaf rhai gwahaniaethau yn y dehongliad o ystyr tatŵ crocodeil mewn gwahanol ddiwylliannau, mae'r ymlusgiad hwn bob amser wedi ennyn ofn a pherygl mewn pobl. Ar yr un pryd, roedd yn barchus, yn enwedig yng ngwledydd preswylio ar unwaith. Yn ogystal, mae'r crocodeil yn cael ei ddarlunio ar arfbais rhai gwledydd a yn symbol o bŵer a chryfder.

Defnyddiwch mewn tatŵ

Rhaid i berson sy'n penderfynu cael tatŵ iddo'i hun gyda delwedd crocodeil neu alligator feddu ar rinweddau fel hunanhyder, ymroddiad, cryfder, anhyblygedd, dyfalbarhad. Dyna pam mae'r tatŵ hwn mor boblogaidd ymhlith athletwyr ac arweinwyr. Yn ogystal, mae hi i'w chael yn aml ymhlith penaethiaid troseddau.

Gall menyw hefyd wneud llun ei hun o grocodeil, ond bydd yn cael ei ddehongli mewn ffordd hollol wahanol. Yn yr achos hwn, mae'r tatŵ yn golygu cariad, gofal ac amddiffyniad mamol, ymroddiad a chreadigrwydd.

Mae delwedd crocodeil gyda cheg agored yn golygu'r awydd i fyw yn y byd hwn, waeth beth fo'r perygl a'r rhwystrau. Nofio nid gyda'r llif, ond yn ei erbyn.

Mwy ar y pwnc:  Ystyr tatŵ gwylan

Mae ystyr tatŵ crocodeil gyda llygaid caeedig yn awgrymu nad yw ei berchennog mor syml ag y gallai ymddangos ar yr olwg gyntaf a yn gallu sefyll dros ei hun... Mae'n hysbys y gall ymlusgiaid â llygaid caeedig weld yn berffaith o hyd a pheidio â cholli'r cyfle i ymosod ar eu hysglyfaeth, nad yw hyd yn oed yn amau ​​bod yr anifail yn effro.

Sut a ble maen nhw'n cael eu portreadu?

Rhoddir patrwm crocodeil neu alligator i unrhyw ran o'r corff. Mae'r cyfan yn dibynnu ar faint y llun, arddull y cais a dymuniadau unigol.

Mae'r anifail yn cael ei ddarlunio â cheg agored neu gaeedig, yn cysgu neu'n effro, mewn lliw neu unlliw. Mae pob manylyn yn bwysig, felly mae'r cwsmer yn dewis braslun tatŵ crocodeil a fydd yn adlewyrchu ei anian a'i gymeriad yn gywir.

Llun o datŵ crocodeil ar y corff

Llun o datŵ crocodeil wrth law

Llun o datŵ crocodeil ar ei goes

4.6/5 - (11 pleidlais)