» Ystyron tatŵ » Tatŵ alffa ac omega

Tatŵ alffa ac omega

Cynnwys:

Yn aml iawn defnyddir llythrennau'r wyddor Roegaidd mewn tat. Alpha yw dechrau'r wyddor ac omega yw'r diwedd. Anaml iawn y cymhwysir y ddau lythyr hyn ar wahân.

Credai'r Groegiaid fod y duwiesau Moira yn penderfynu pryd mae person yn cael ei eni ac yn marw. Roeddent hefyd yn priodoli iddynt greu'r wyddor. Mae llawer o bobl yn dod o hyd i ystyr dwfn yn hyn, sydd yn y pen draw yn arwain at barlwr tatŵ.

Ystyr y tatŵ alffa ac omega

Dewisir symbolau'r wyddor drostynt eu hunain gan bobl sy'n tueddu myfyrio athronyddol a'r chwilio am wirionedd.

Mae symbolaeth ddwfn yn gorwedd yn y ffaith mai alffa ac omega yw llythrennau cyntaf ac olaf yr wyddor. Daw geiriau o’r Beibl i’r meddwl mai Duw yw dechrau a diwedd popeth. Yn ôl athronwyr Gwlad Groeg, mae alffa yn symbol o hanfod ysbrydol bod, tra bod y tatŵ omega yn symbol o gorfforaeth. Mae'r ateb i un o'r prif gwestiynau athronyddol yn gorwedd yn y cyfuniad o symbolau. Ychydig yn unig sy'n gallu dod o hyd i'r ateb i'r cwestiwn hwn.

Gwefannau tatŵs Alpha ac omega

Yn fwyaf aml, darlunnir y llythyrau hyn ar yr un pryd. Rhoddir y tatŵ naill ai ar y ddwy fraich neu ar y goes isaf. Weithiau mae llythrennau'n cael eu cyfuno'n un llun. Mae tatŵio yn fwy nodweddiadol o ddynion na menywod, gan fod gwrywod yn fwy tueddol o feddwl am y gwir, am y tragwyddol. Mae'n eithaf anodd dod o hyd i fenyw - athronydd; nid oes galw mawr am datŵs alffa ac omega ymhlith y rhyw deg.

Llun o datŵ alffa ac omega ar ddwylo

Llun o datŵ alffa ac omega ar eich coesau