Troellau

Troellau

Mae pob math o droellau (gwastad, dde, chwith, tri dimensiwn, hafalochrog, neu logarithmig) yn arddangos ehangu a thwf, sy'n eu gwneud symbol o anfeidredd .