Linula

Linula

Mae Lunula yn grogdlws metel siâp cilgant a wisgir, er enghraifft, gan ferched Slafaidd. Ar gyfer cyn ferched Slafaidd, roedd lunula yn cael ei gwisgo'n barod gan ferched priod a dibriod. Roeddent yn symbol o fenyweidd-dra a ffrwythlondeb. Fe'u gwisgwyd i sicrhau ffafr y duwiau ac i amddiffyn rhag swynion drwg. Mae eu harwyddocâd diwylliannol yn sicr yn gysylltiedig â symbolaeth y lleuad, y mae ei gylch llawn hefyd yn pennu'r cylch mislif mewn menywod. Enw lunula yn gysylltiedig â hen enw'r lleuad, yr oedd y Slafiaid, ymhlith pethau eraill, yn arfer ei galw radiance... Mae'n ymddangos bod ffurf fenywaidd enw lloeren naturiol y Ddaear yn cadarnhau bod y Lleuad yn fenyw ar gyfer y Slafiaid: hardd, disglair gyda'i disgleirdeb ac, yn anad dim, y gellir ei newid. Felly, mae'r lunula yn amlygiad o fenyweidd-dra yn ei holl ogoniant, felly nid yw'n syndod nad oedd y symbol hwn wedi'i wisgo gan ddynion yn hytrach.

Byddwch y cyntaf i raddio