Gwybodaeth am fytholeg a symbolau Llychlynnaidd

Yn wahanol i'r Slafiaid hynafol, nawr rydyn ni'n gwybod yn iawn gredoau pobloedd y gogledd. Y ffynhonnell wybodaeth fwyaf am Mytholeg Norwyaidd Ydy pobloedd y Gogledd yn gadael llenyddiaeth gyfoethog i ni.
Gallwn hefyd ddysgu llawer am gredoau a mytholeg y Llychlynwyr o gerrig neu blatiau metel a geir ledled Sgandinafia. Gan amlaf byddant yn cynnwys lleiniau o fythau , arysgrifau runig neu delwedd o ddwyfoldeb .

Mae ffynonellau y tu allan i fytholeg Norwyaidd yn brin. Mae'n werth sôn am y gerdd Eingl-Sacsonaidd Beowulf, sy'n archwilio hanes y Daniaid arwrol gynt. Dyma'r testun enwocaf o wlad arall, yn rhannol gysylltiedig â mytholeg Sgandinafaidd.

Symbolau Sgandinafaidd - eu hystyr a'u symbolaeth.

Roedd y symbolau a ddefnyddid gan bobloedd hynafol y Gogledd, fel mewn gwledydd eraill, yn gysylltiedig â chrefydd a mytholeg.
Roedd llawer o'r symbolau a ddefnyddiodd y Nords mewn gwirionedd yn fersiynau graffig o briodoleddau'r duwiau yr oeddent yn credu ynddynt. Yn aml iawn roedd y Llychlynwyr hynafol yn gwisgo neu'n addurno gwrthrychau gyda symbolau neu ffo. Yn ôl pob tebyg, roeddent eisiau ennill fel hyn ffafr y duwdod hon neu gael o leiaf ran fach o alluoedd tebyg, megis cryfder neu gyfrwysdra. Yn aml, roedd symbolau hefyd i fod i amddiffyn person penodol.

Rydych chi'n adolygu: Symbolau Nordig

Yormungand

Jormungand - Ym mytholeg Sgandinafaidd ...

Symbol y naw byd

Symbol y naw byd. Mewn cosmoleg Sgandinafaidd ...

Rhyfedd

Mae gan y Nordics wybodaeth am y gorffennol, y presennol a'r dyfodol ...

Croes Troll

Maen nhw'n dweud bod trolls yn ychydig ...

Swastika Llychlynnaidd

Un o'r symbolau a oedd â chysylltiad arbennig â'r morthwyl ...

Svefnthorn

Mae Svefnthorn yn un o'r symbolau mwyaf dilys ...

Baedd gwyllt

Ym mytholeg Sgandinafaidd, mae baeddod yn cynrychioli deallusrwydd ...

Veneer

Ei enw yw Fenrir, mae'n parhau i dyfu, a hyd yn oed i'r duwiau ...

Triselle Llydaweg

Mae Triskel yn symbol cysegredig gyda thair cangen, ...