eliffant

Mae'r symbol anifail hwn o hapusrwydd, cyflawniadau yn Ewrop ac America, yn tarddu yng nghrefydd India. Mae Ganesha yn dduw Hindŵaidd sydd wedi'i nodi â thlws a hapusrwydd - mewn eiconograffeg mae'n aml yn cael ei gynrychioli fel dyn â disgybl. Yn y 1920au, aeth America yn wallgof gyda meincnodau yn cynrychioli anifail tyner a dechrau mynd trwy ffenomen yr eliffant.
Byddwch y cyntaf i raddio