Ystlumod

Er bod ganddi enw da braidd yn wael, yn enwedig am y rôl y mae'n ei chwarae mewn llenyddiaeth ffuglen, lle mae'n aml yn troi'n fampir, mae'r ystlum yn un o'r symbolau hapusrwydd mwyaf cyffredin yn Asia. Yn enwedig yn Tsieina, mae'n aml yn gysylltiedig â'r ffenics ac yn symbol o hapusrwydd trwy aileni.

Byddwch y cyntaf i raddio