» Symbolaeth » Symbolau Cristnogol » Lladin La Croix

Lladin La Croix

Lladin La Croix , a elwir hefyd yn groes Brotestannaidd a chroes Ladin Orllewinol.
Mae'r groes Ladinaidd (crux ordinaria) yn symbol o Christendom, er iddi gael ei defnyddio fel symbol paganaidd ar gyfer milenia cyn sefydlu'r eglwys Gristnogol.
Fe'i darganfuwyd yn Tsieina ac Affrica. Mae'n ymddangos ar gerrig 
Sgandinafaidd yr Oes Efydd a yn cynrychioli morthwyl Thor, eu duw taranau a rhyfel. Roedd hi'n cael ei hystyried yn symbol hudol. Daeth â lwc dda a throdd yn ddrwg. Mae rhai pobl yn dehongli cerfiadau creigiau'r groes fel symbol solar neu ddaear, y mae eu pwyntiau'n cynrychioli gogledd, de, dwyrain a gorllewin. Mae eraill yn dweud hynny

Byddwch y cyntaf i raddio