» Arddulliau » Tatŵs steampunk

Tatŵs steampunk

Cynnwys:

Mae tatŵ steampunk yn fath o ddyluniad corff sy'n seiliedig ar ddelwedd lluniau gydag elfennau o beiriannau stêm, gerau, dyfeisiau neu fecanweithiau eraill. Mae'r genre hwn mewn celf tatŵ yn atgoffa rhywun o'r awyrgylch yr oedd Lloegr yn byw ynddo ar ddiwedd y 19eg a'r 20fed ganrif. Bryd hynny, roedd mwg yn llifo o simneiau ffatrïoedd, roedd llusernau'n tywynnu ar y stryd, ac roedd gwyddonwyr, a oedd, gyda'u dyfeisiadau, yn gyrru cynnydd technegol, yn gweithio'n galed.

Mae tatŵs steampunk i'w gweld rhannau mecanyddolsy'n disodli organau go iawn yng nghorff anifail neu ddynol. Gall delweddau o'r fath edrych ychydig yn anarferol ac ychydig yn arw. Gall y llun gynnwys delweddau fel:

  • croen a chnawd wedi'i rwygo;
  • rhannau ymwthiol;
  • gerau wedi'u mewnblannu;
  • llongau awyr;
  • mecanweithiau gwylio;
  • falfiau;
  • manomedrau;
  • manylion mecanyddol anarferol eraill.

Gall tatŵs steampunk gynnwys rhai elfennau ffantasi. Gall y tatŵs hyn ymddangos yn bryfoclyd iawn. Fodd bynnag, mae cefnogwyr y genre hwn yn gweld eu estheteg arbennig eu hunain yn hyn. Gellir eu stwffio ar wahanol fannau yn y corff, ond mae'r delweddau'n edrych yn fwy trawiadol ar y coesau a'r breichiau.

Tan yn ddiweddar, roedd tatŵs steampunk yn cael eu perfformio mewn lliwiau tywyll yn bennaf. Heddiw, gallwch weld dyluniadau cymhleth sy'n defnyddio amrywiaeth o liwiau. Mae cymhwyso delwedd yn y genre hwn i'r corff yn gofyn am feistr cymwys iawn, gan fod angen cadw naturioldeb y llun, ei ddimensiynau a'i gyfrannau.

Mae'r arddull hon yn addas iawn ar gyfer cefnogwyr gweithiau awduron ffuglen wyddonol. Mae Steampunk yn duedd sy'n caniatáu i artist profiadol ddefnyddio nodwyddau a phaent i droi person cyffredin yn gyborg, peiriant byw o fyd arall.

Llun o datŵ steampunk ar y pen

Llun o datŵ steampunk ar y corff

Llun o datŵ steampunk ar y goes

Llun o datŵ steampunk ar y fraich