» Arddulliau » Minimaliaeth mewn tatŵ

Minimaliaeth mewn tatŵ

Cynnwys:

Os ydym yn ystyried minimaliaeth o safbwynt celf, yna mae'r arddull hon yn darganfod ffurfiau newydd yn gyson. Cefnogir y cyfeiriad hwn yn weithredol gan bobl greadigol sy'n chwilio'n gyson ac sy'n barod i wireddu eu potensial llawn ar y cyfle cyntaf.

Yn ein hamser ôl-foderniaeth, teimlir nodiadau o leiafswm yn arbennig, sy'n cael eu hadlewyrchu mewn amrywiol feysydd gweithgaredd. Nid heb ei dreiddiad i'r grefft o datŵio ar y corff.

Tan yn ddiweddar, roedd tatŵau swmpus, a oedd yn gorchuddio rhan sylweddol o'r corff, yn boblogaidd iawn. Ynghyd â'r duedd hon, heddiw gallwch weld genre blaengar arall - minimaliaeth tatŵ. Mae'r delweddau mawr clasurol yn cael eu gadael ar ôl yn araf, a daw lluniadau bach i'r amlwg, a all gynnwys dim ond ychydig linellau.

Mae'r ffasiwn ar gyfer tatŵs bach yn ganlyniad i'r ffaith nad yw'r mwyafrif o'r rhai sydd am gael tatŵ ar eu corff yn meiddio dyrannu darn mawr o groen ar eu corff ar gyfer hyn. Gallant gael eu dychryn gan y sylw gormodol a ddenir gan eraill. Mae tatŵs mewn minimaliaeth yn caniatáu i bob person gymhwyso llun bach yn unrhyw le ar y corff, a fydd yn edrych fel addurn bach y gellir ei orchuddio â chlo o wallt neu ddillad.

Ar y Rhyngrwyd, gallwch ddod o hyd i lawer o frasluniau o ddelweddau mewn genre tebyg. Gall crefftwr profiadol â dychymyg da roi nodweddion minimaliaeth yn hawdd i unrhyw lun. Yn yr achos hwn, bydd y ddelwedd wedi'i haddasu yn cadw ei hystyr wreiddiol, ond ar yr un pryd bydd yn edrych yn hollol wahanol.

Mae tatŵ yn arddull minimaliaeth yn denu sylw nid gan ormodedd llinellau a phresenoldeb patrymau cymhleth, ond gan y ffaith ei fod yn cynnwys syniad gwreiddiol, a wneir oherwydd chwarae llinellau gyda'r defnydd o graffeg rhyfedd... Felly, mae gan yr artist tatŵs gyfle i bwysleisio harddwch y tatŵ, heb dynnu sylw at ei gynnwys graffig.

Gan weithio yn y genre hwn, rhaid i'r meistr fod â blas cynnil, a fydd yn caniatáu iddo greu delweddau cofiadwy ac effeithiol gan ddefnyddio'r nifer lleiaf o linellau. Ar yr olwg gyntaf, gall ymddangos na all darn bach o waith a wneir gyda sawl llinell fod ag unrhyw ystyr. Fodd bynnag, nodweddir dyluniadau gwisgadwy i'r cyfeiriad hwn gan ddirgelwch penodol. Mae pob person yn cynysgaeddu tatŵ yn null minimaliaeth gyda'i ystyr gysegredig ei hun.

Prif nodweddion yr arddull

Sail tatŵs i'r cyfeiriad hwn yw elfennau geometrig a unlliw. Yn y delweddau, gallwch weld yn aml iawn:

  • llinellau amrywiol;
  • fectorau;
  • cylchoedd;
  • trionglau;
  • lluniau bach.

Mae'r arysgrifau yn boblogaidd iawn, a all gario ychydig o wybodaeth o natur athronyddol.

Fel rheol, ni ddefnyddir amrywiaeth o liwiau yma a rhoddir blaenoriaeth i arlliwiau tywyll. Yn aml, mae meistri wedi'u cyfyngu i dri lliw, neu defnyddir brasluniau mewn du a gwyn. Gellir gosod delweddau ar unrhyw ran o'r corff, ac yn aml fe'u gwneir mewn meintiau bach ac weithiau bach iawn.

Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu mai dim ond delweddau bach sy'n nodweddiadol o'r cyfeiriad minimaliaeth. Weithiau gellir stwffio'r llun ar hyd a lled y cefn. Mae'r brif rôl yma yn cael ei chwarae nid gan faint o le y bydd y tatŵ yn ei gymryd ar y corff, ond gan y ffaith y bydd y nifer lleiaf o ddelweddau ac elfennau cymhleth yn cael eu defnyddio ar gyfer hyn.

Llun o datŵ yn arddull minimaliaeth ar y pen

Llun o datŵ yn arddull minimaliaeth ar y corff

Llun o datŵ yn arddull minimaliaeth ar y fraich

Llun o datŵ yn arddull minimaliaeth ar y goes