» Arddulliau » Tatŵ yn null gwaith llin

Tatŵ yn null gwaith llin

Cynnwys:

I'r rhai nad oes ganddynt ddiddordeb mewn lluniadau traddodiadol ac sydd wedi diflasu ar y lleiniau cyfarwydd ag anifeiliaid a blodau, mae'r arddull gwaith llin, sydd wedi ennill poblogrwydd mawr dros y pum mlynedd diwethaf, yn addas.

Nodwedd o ddelwedd tatŵ yn yr arddull gwaith llin yw presenoldeb llinellau syth, y mae'r llun ei hun yn ei gynnwys. Mae'r duedd hon yn y grefft o datŵs yn cael ei gwahaniaethu gan ddifrifoldeb y llinellau, yn ogystal ag eglurder y ddelwedd.

Tarddodd arddull tatŵ y gwaith llin yn gymharol ddiweddar. Wedi'i gyfieithu o'r Saesneg, gellir cyfieithu'r gair "linework" ei hun fel "gweithio gyda llinellau". Gall un hefyd ddod o hyd i'r enw "techneg linellol" ymhlith tatŵwyr. Esbonir poblogrwydd y cyfeiriad hwn o ddyluniadau gwisgadwy gan y newydd-deb. Mae cyfarwyddiadau mwy clasurol yn dechrau diflasu ychydig ac mae pobl eisiau rhywbeth newydd. Oherwydd ei ieuenctid, mae'r arddull yn caniatáu i bob artist ychwanegu ei elfennau ei hun at y ddelwedd, a all wneud y tatŵ yn fwy gwreiddiol.

Gellir rhoi tatŵs gwaith llin ar y corff mewn lliwiau amrywiol, ond mae'r lliwiau a ddefnyddir amlaf yn ddu a choch. Hyd yn oed ar yr olwg gyntaf, mae'r lluniadau o anifeiliaid sy'n gyffredin yn edrych yn radical anarferol. Os oes gan yr artist tatŵ ddychymyg da, gall ddarlunio portread, cymeriadau stori dylwyth teg ac unrhyw beth yn yr arddull hon.

Un o brif fanteision y cyfeiriad hwn yw presenoldeb tynnu. Mae gan lun o'r fath ymddangosiad bywiog ac mae'n annhebygol o ddiflasu gyda'i berchennog dros amser. O fewn fframwaith y genre hwn, gall meistr profiadol gyflwyno ei dechneg artistig unigryw ei hun, a fydd yn caniatáu iddo greu gwaith awduriaeth o'r radd flaenaf.

Tatŵ gwaith llinell llun ar y pen

Llun o datŵau gwaith llinell ar y corff

Llun o datŵ gwaith llinell wrth law

Llun o datŵ gwaith llinell ar y goes