» Arddulliau » Ystyr tatŵ Haida

Ystyr tatŵ Haida

Cynnwys:

Mae tatŵs i gyfeiriad Hyde yn sefyll allan am eu harddull arbennig o dynnu llun, yn ogystal â delweddau rhyfedd ac anghyffredin.

Ar un adeg, roedd llun y corff, a wnaed yn y genre hwn, yn siarad am berthyn cymdeithasol person a'i safle yn y gymdeithas. Erbyn y tatŵ roedd yn bosibl barnu perthynas person â'r llwyth yr oedd yn byw ynddo neu yr oedd yn elyniaethus ag ef, yn ogystal â gweld hanes ei deulu gyda'r holl nodweddion.

Heddiw, mae diddordeb arbennig mewn tatŵs Haida gan gefnogwyr paentio llwythol. Mae hyn oherwydd y ffaith bod y patrwm lliwgar a gwreiddiol ar y corff nid yn unig yn edrych yn dda, ond hefyd yn cyfleu ystyr benodol, y mae ei gyfrinach yn hysbys i'w berchennog yn unig.

Tatŵs arddull Haida yn cael ei gymhwyso amlaf mewn lliwiau sylfaen, sy'n adlewyrchu ystyr benodol ac yn pennu ystyr tatŵ Haida i'r gwisgwr. Mae'r rhain yn cynnwys pedwar lliw yn bennaf:

  • Awyr las;
  • coch - gwaed;
  • du - daear;
  • gwyrdd yn wyrdd.

Credir, heb y lliwiau hyn, yn ogystal â'r ystyr sydd ganddyn nhw, ei bod hi'n amhosib byw'n rhydd a chreu'n glir. Gyda'r duedd hon yn y grefft o datŵio, gall artist tatŵs profiadol drawsnewid braslun syml yn gampwaith anorchfygol o baentio'r corff.

Bydd rhywun sydd am gael tatŵ tebyg i Haida ar ei gorff yn dod â newid a llawenydd hir-ddisgwyliedig i'w fywyd. Bydd tatŵs o'r fath yn gallu pwysleisio unigolrwydd y perchennog a thynnu sylw ato gan eraill. Gyda'r delweddau addurnol hyn, gallai'r Indiaid amddiffyn eich hun rhag trafferthion a sefyllfaoedd anffafriol... Dyna pam heddiw y gall delwedd o'r fath wasanaethu fel amulet hynafol a fydd, gyda phŵer anhygoel, yn amddiffyn y perchennog rhag amgylchiadau annisgwyl.

Llun o datŵ Haida ar y corff

Llun o datŵ Haida wrth law

Llun o datŵ Haida ar y goes