» Arddulliau » Lluniau ac ystyr tatŵs arddull dotwaith

Lluniau ac ystyr tatŵs arddull dotwaith

Cynnwys:

Gydag ymddangosiad yn Rwsia yr artistiaid tatŵ cyntaf yn yr arddull dotwaith, mae'r duedd hon wedi ennill ei hedmygwyr ac wedi bod yn datblygu'n gyflym ers blynyddoedd lawer.

Mae'r gair dotwaith yn cael ei ffurfio, gan nad yw'n anodd dyfalu, o ddau air: pwynt a gwaith, a gellir cyfieithu enw'r arddull ei hun yn amodol fel gwaith pwynt.

Fel roeddech chi'n deall eisoes, ei nodwedd allweddol yw bod unrhyw baentiad wedi'i wneud gyda dotiau... Po fwyaf dwys y maent wedi'u lleoli i'w gilydd, y tywyllaf a'r dwysach y bydd cyfuchlin y llun yn troi allan. Rwy'n argymell cymharu dotwork â gwaith du! Edrychwch ar yr erthygl ac ysgrifennwch yn y sylwadau beth rydych chi'n ei hoffi mwy!

Efallai ei bod yn ymddangos bod tatŵs dotwaith yn ffenomen gymharol newydd, ond mewn gwirionedd mae gwreiddiau'r gelf hon yn mynd yn ôl i draddodiadau diwylliannol llwythau Affrica, pobloedd Tsieina, Tibet, India. Gellir gweld adleisiau o'r duedd hon hyd yn oed mewn tatŵs hen ysgol, felly nid oes ffiniau clir yma ac ni allant fod.

Tatŵ dotwaith clasurol, mae hwn wrth gwrs yn addurn dotiog, amrywiol siapiau a phatrymau geometrig... Gadewch imi eich atgoffa unwaith eto y gallwch chi berfformio bron unrhyw lun yn yr arddull hon, o symbolau syml ar yr olwg gyntaf i bortreadau swmpus.

Prif nodwedd yr arddull hon o safbwynt yr arlunydd yw ei fanwl gywirdeb anhygoel. Wrth edrych ar y lluniau a'r brasluniau o datŵs dot, gallwch ddychmygu pa mor hir y mae'n ei gymryd ar gyfer pob swydd o'r fath. Miloedd a miloedd o bwyntiaugwneud un plot - celf hynod brydferth a chyffrous.

Heddiw, nid oes cymaint o wir feistri dotwaith yn ein gwlad, fel rheol, wrth chwilio am waith o safon mae'n rhaid i chi fynd i ddinasoedd mawr, ond mae'r canlyniad yn bendant yn werth chweil!

Tatŵ dotwaith llun ar ei ben

Tatŵ dotwaith llun ar y corff

Llun dad dotvork ar ei ddwylo

Tatŵ dotwaith llun ar y goes