» Tyllu'r corff » Clustdlysau gyda chefn fflat ar gyfer tyllu clustiau

Clustdlysau gyda chefn fflat ar gyfer tyllu clustiau

Cynnwys:

Beth yw clustdlws fflat yn y cefn?

Mae clustdlysau gyda "chefn fflat" yn occiput gwag gyda disg fflat bach sy'n eistedd ar gefn y glust. 

Mae hwn yn opsiwn mwy cyfforddus a hylan na'r clustdlysau glöyn byw nodweddiadol a welwn mewn gemwaith hen neu o ansawdd isel.

Gellir cyfeirio at glustdlysau gyda chefn fflat hefyd fel "post heb edau" neu "bost gwefus". Darllenwch fwy am emwaith heb gerfiadau yn y ddolen hon.

Pa dyllu y gellir ei wisgo gyda chlustdlws fflat ar y cefn?

Gellir gwisgo cefnau gwastad gyda bron unrhyw dyllu nad oes angen barbell neu fodrwy yn unig arno! Yn Pierced, rydym yn defnyddio gemwaith cefn fflat yn unig gan mai dyma'r opsiwn mwyaf diogel a chyfforddus i'n cleientiaid. 

Beth sy'n eu gwneud yn arbennig?

✨ Mae'r cefnau gwastad neu'r pinnau heb edau wedi'u gwneud o ditaniwm gradd mewnblaniad ac ni fyddant yn cythruddo cleientiaid ag alergeddau metel.

✨ Mae cefnau gwastad yn gyfystyr â gemwaith heb edau.

✨ Mae cefnau gwastad yn isel eu proffil ac nid ydynt yn snagio gwallt na dillad mor aml â rhai olewog. 

✨ Nid oes gan gefnau gwastad edafedd na slotiau bach. Mae hyn yn eu gwneud yn haws i'w glanhau ac felly'n fwy hylan. 

✨ Wedi'i gynllunio i'w wisgo 24/7, hyd yn oed wrth gysgu a chawod.

✨ Yn gyffyrddus iawn i'w wisgo, ac ni fydd yn eich procio.

✨ Gellir ei wisgo mewn tyllau ffres a thyllu.

✨ Hyd gwahanol i ffitio'ch anatomeg yn berffaith.

✨ Cyfforddus iawn ar gyfer clustffonau, yn enwedig ar gyfer cleientiaid â thyllau tragus. 

Sut i wisgo gemwaith gyda chefn fflat / dim edau 

Sut i Wneud Newid Emwaith Heb Thread | PIERCED

Stiwdios tyllu yn agos atoch chi

Angen tyllwr profiadol yn Mississauga?

Gall gweithio gyda thyllwr profiadol wneud gwahaniaeth mawr o ran eich profiad o dyllu. Os ydych chi i mewn


Mississauga, Ontario ac os oes gennych unrhyw gwestiynau am dyllu clustiau, tyllu'r corff neu emwaith, ffoniwch ni neu stopiwch wrth ein stiwdio tyllu heddiw. Hoffem eich helpu i ddeall beth i'w ddisgwyl a'ch helpu i ddewis yr opsiwn cywir.