» Lleoedd ar gyfer tat » Tatŵau menywod ar y pen-ôl

Tatŵau menywod ar y pen-ôl

Mae llun o datŵ ar yr offeiriad yn dweud llawer mwy na geiriau a myfyrdodau ar ystyr y paentiadau yn y lle hwn. Rydym eisoes wedi siarad am hyn yn eithaf agos yn yr erthygl ar datŵs personol. Gall pawb ychwanegu eu barn eu hunain am estheteg neu aflednais tat ar y pen-ôl, a byddaf ond yn mynegi fy marn.

Yn fy marn i, y tatŵ ar y pab - priodoledd benywaidd yn unig, mae perchnogion, yn rhinwedd eu proffesiwn neu ffordd o fyw, yn aml yn arddangos yr ardal hon. Rwy'n siarad am fodelau lluniau, dawnswyr, ffigyrau clybiau, menywod chwaraeon. Mae gan ferched o'r fath, wrth gwrs, nodweddion cymeriad arbennig, fel ecsentrigrwydd, anturiaeth a diofalwch. Yn ymarferol, mae tatŵ pen-ôl merch yn rhan o'r ddelwedd sy'n dod ag arian a phoblogrwydd mewn busnes sioeau.

Peidiwch â meddwl bod pob tat ar y pab yn luniau herfeiddiol enfawr. Yn y llun, gallwch weld golygfeydd yn symud o'r glun i'r pen-ôl neu o'r pen-ôl i ochr y torso. Mae'n ymddangos bod delweddau o'r fath yn cysylltu gwahanol rannau o'r corff, sy'n edrych yn hyfryd iawn ac yn bleserus yn esthetig.

Yr opsiwn mwyaf poblogaidd i ferched yw tatŵ bach taclus ar y pen-ôl chwith neu dde. Mae'r arweinydd yma yn amlwg tatŵ ceirios... Bydd y symbol anhygoel o ddeniadol a rhywiol hwn yn denu tunnell o lances ar y traeth ac yn eich gwneud yn addoliad y rhyw arall.

I ddiweddu ar nodyn cadarnhaol, gallwn ddweud mai'r lle yr ydym yn siarad amdano yw'r mwyaf di-boen ar ein corff. Mae'r pen-ôl yn ymateb leiaf i boen ac o safbwynt y meistr mae'n eithaf hawdd tatŵio yn y lle hwn (ac ar gasgen ddeniadol, mae hefyd yn ddymunol). Felly, ferched annwyl, sgwat, ac yna ymlaen at y meistr! Beth fyddech chi'n ei feddwl pan fyddwch chi'n cwrdd â merch gyda thatŵ ar ei phen-ôl ar y traeth? Ysgrifennwch y sylwadau, a byddwn yn crynhoi: