» Hud a Seryddiaeth » Oes gennych chi hunan-barch isel? Efallai y bydd eich chakra gwddf yn cael ei rwystro.

Oes gennych chi hunan-barch isel? Efallai y bydd eich chakra gwddf yn cael ei rwystro.

Cynnwys:

Mae'r chakra gwddf wedi'i leoli yn y ceudod rhwng yr asgwrn coler a dyma'r pumed o'r saith pwynt egni ar hyd yr asgwrn cefn. Os ydych chi'n teimlo dan bwysau, gyda hunan-barch isel, neu efallai eich bod chi'n aml yn dadlau â phobl eraill, efallai bod gennych chi chakra gwddf wedi'i rwystro. Gwiriwch pa mor hawdd y gellir ei ddatgloi.

Mae'r chakra gwddf, neu vishuddha, yn rheoleiddio gweithrediad llyfn y llinynnau lleisiol, y laryncs, y tonsiliau, a'r chwarren thyroid.

Beth all ddangos chakra wedi'i rwystro?

● rydych chi'n teimlo pwysau

● mae gennych hunan-barch isel

● os ydych yn ofni am eich dyfodol

● rydych yn aml yn anhapus

● rydych yn fflamio ac yn dadlau

● nad oes gennych amynedd

● nid ydych yn hael

● Ni allwch ddweud beth yw eich barn. Am beth mae'r chakras yn siarad?

Os yw'r chakra gwddf yn gweithio'n dda:

● rydych yn mynegi eich teimladau a'ch emosiynau'n hawdd

● ni all unrhyw beth ysgwyd eich hyder

● eich bod yn parchu barn a safbwyntiau pobl eraill

● rydych yn gwybod beth sydd ei angen arnoch a gallwch ofyn amdano

Sut i agor y chakra hwn?

Eisteddwch mewn safle cyfforddus mewn ardal sydd wedi'i hawyru'n dda - gallai hyn fod yn Dwrci neu mewn cadair. Cymerwch ychydig o anadliadau ysgafn i mewn ac allan. Tawelwch eich meddwl, gadewch i'ch meddyliau lifo'n rhydd. Rhowch eich bysedd gyda'i gilydd fel bod eich bodiau'n cyffwrdd â'r blaenau. Cymerwch 6 anadl, gan ddychmygu golau glas yn eich goleuo o'r tu mewn wrth i chi anadlu a chanolbwyntio ar ganol eich gwddf wrth i chi anadlu allan.Mae Mudra Apan Vayu yn tawelu'r galon gynddeiriogHAAAM yw'r sain sy'n cyd-fynd â mudra. Unwaith y byddwch chi'n teimlo'n gyfforddus, gallwch chi droi'r sain ymlaen. Anadlwch a chanwch ef yn rhydd wrth i chi anadlu allan. Canolbwyntiwch ar sut mae ei ddirgryniad yn llenwi canol eich gwddf a'ch trwyn.Testun wedi'i gymryd o gylchgrawn Stars Speak.

.