» Hud a Seryddiaeth » Pryd mae Dydd San Ffolant 2020? Dyddiad a hanes Dydd San Ffolant

Pryd mae Dydd San Ffolant 2020? Dyddiad a hanes Dydd San Ffolant

Cynnwys:

Mae Dydd San Ffolant, a elwir hefyd yn Ddydd San Ffolant, Dydd San Ffolant neu Ddydd San Ffolant, yn cael ei ddathlu yng Ngwlad Pwyl bob blwyddyn. Gwiriwch ddyddiad swyddogol a hanes y gwyliau hwn.

Pryd mae Dydd San Ffolant 2020? Dyddiad a hanes Dydd San Ffolant

Dydd'S Valentine nid yw wedi newid ers amser maith ac mae pob blwyddyn yn disgyn ar yr un diwrnod. Am ganrifoedd, ar y diwrnod hwn, mae cariadon yn rhoi anrhegion i'w gilydd ac yn cyffesu eu cariad at ei gilydd. Mae pobl mewn perthnasoedd eisiau plesio eu hanner arall. Mae cyplau yn meddwl am brynu anrheg neis, gan ddangos teimladau yn fwy nag arfer.

Dydd San Ffolant 2020 - dyddiad

Mae Dydd San Ffolant yn 2020 yn cael ei ddathlu, fel pob blwyddyn, 14 Chwefror. Maent yn rhoi'r gorau iddi yn 2020 Ar Ddydd Gwener. Ar y diwrnod hwn y gallwch chi gynllunio ciniawau neu deithiau rhamantus, yn enwedig oherwydd yn 2020 bydd Dydd San Ffolant ddydd Gwener, felly bydd cariadon yn gallu dathlu trwy gydol y penwythnos.

Dydd San Ffolant - stori gwyliau

Dechrau Dydd San Ffolant dychwelyd i hynafiaethI. Yn Rhufain hynafol, ar Chwefror 15, dathlasant y noson cyn Lupercalia, gwyliau er anrhydedd i'r Faun (duw ffrwythlondeb). Yn ystod y seremoni, taflodd y dynion ifanc ddarnau o bapur gydag enwau holl ferched Rhufain i mewn i wrn arbennig. Gosodwyd cerddi serch byr yn yr wrn hefyd. Yna chwareuwyd y cardiau, ac felly croeswyd cyplau. Roedd y personau perthynol i gadw cwmni i'w gilydd hyd ddiwedd y dathliad.

Pwy oedd Sant Ffolant?

Sant Ffolant oedd Offeiriad Rhufeinig a drefnodd briodasau ar gyfer cyplau mewn cariad. Gwaharddodd yr Ymerawdwr Claudius II o Gotzki oedd yn teyrnasu ar y pryd yr arfer hwn oherwydd ei fod yn argyhoeddedig mai dynion sengl rhwng 18 a 37 oed oedd y milwyr gorau.

Anwybyddodd yr offeiriad waharddiad y pren mesur, felly taflwyd ef i garchar. Yno y syrthiodd mewn cariad â merch ddall ei warcheidwad. Mae'r chwedl yn dweud bod y ferch, o dan ddylanwad teimladau Valentine, wedi cael golwg. Ar ôl dysgu am hyn, gorchmynnodd yr ymerawdwr dorri pen Valentine i ffwrdd. offeiriad Rhufeinig daeth yn nawddsant cariadon. Mae'n werth gwybod ei fod hefyd yn amddiffynwr y rhai yr effeithir arnynt gan y clefyd.

Dadl Dydd San Ffolant

Mae rhan o gymdeithas Bwylaidd yn amharod i ddathlu Dydd San Ffolant. Mae'n eu hystyried yn symptom o Americaneiddio, gwyliau estron i ddiwylliant Pwyleg. Nid yw rhai pobl yn dathlu Dydd San Ffolant oherwydd eu natur fasnachol a defnyddwyr. Maent yn cysylltu'r gwyliau â rhodd o bethau kitsch a datganiad cariad artiffisial, dan orfod.

Yn ôl rhai senglau, mae Dydd San Ffolant yn ymyleiddio'r rhai nad ydyn nhw mewn perthynas. Mae gwrthwynebwyr Dydd San Ffolant yn anelu at wneud rhoddwyd enw dydd cariadon i noson Kupala (gwyliau brodorol, a ddathlwyd yn flaenorol gan y Slafiaid, sy'n disgyn ar noson Mehefin 21-22).