» Hud a Seryddiaeth » Dewiniaeth ar gyfer Dydd San Ffolant ac ofergoeliaeth ar gyfer Dydd San Ffolant. Gweld a ydych chi'n lwcus mewn cariad

Dewiniaeth ar gyfer Dydd San Ffolant ac ofergoeliaeth ar gyfer Dydd San Ffolant. Gweld a ydych chi'n lwcus mewn cariad

Cynnwys:

Ar Chwefror 14, byddwch chi'n gallu darganfod a fydd eich partner presennol yn dod yn ŵr i chi, ac os ydych chi'n sengl, beth fydd enw eich anwylyd. Dyma arwyddion poblogaidd ac ofergoelion sy'n gysylltiedig â Dydd San Ffolant.

Dewiniaeth ar gyfer Dydd San Ffolant ac ofergoeliaeth ar gyfer Dydd San Ffolant. Gweld a ydych chi'n lwcus mewn cariad

Mae hanes hir Dydd San Ffolant wedi arwain at ofergoelion a defodau lleol mewn sawl rhanbarth (yn enwedig gwledydd Eingl-Sacsonaidd).

Mae dewiniaeth ar gyfer Dydd San Ffolant hefyd yn boblogaidd, ac mae yna dipyn ohonyn nhw.

Poblogaidd dewiniaeth ar gyfer dydd valentine

  • Os oes gennych chi afal wrth law, gallwch chi ddarganfod faint o blant fydd gennych chi. Mae'n ddigon i dorri'r ffrwythau yn ddau hanner a chyfrif yr hadau.
  • Beth fydd enw eich darpar ŵr? Edrychwch ar wasg y bore ar Chwefror 14 neu trowch y radio ymlaen. Mae'r enw gwrywaidd cyntaf rydych chi'n ei ddarllen neu'n ei glywed yn golygu enw'r un y byddwch chi'n sefyll gydag ef ar y carped.
  • Adar ar y stryd Mae gan Ddydd San Ffolant ei symbolaeth ei hun hefyd. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw mynd allan o'r tŷ ac edrych o gwmpas yn dda. Os gwelwch robin goch yn hedfan uwchben, byddwch yn priodi morwr. Os gwelwch chi aderyn y to, byddwch chi'n priodi ffermwr. Ydych chi'n breuddwydio am filiwnydd? Dim ond edrych ar y llinos aur bach. Ond pan glywch sŵn tylluan neu sŵn cnocell y coed, trowch i ffwrdd - oni bai eich bod am ddod yn hen forwyn ... 
  • Os cawsoch valentine ar Chwefror 14, gwiriwch gyda beth y cafodd ei arbed. Os gyda beiro - bydd eich cariad yn goroesios gyda phensil - bydd yn pasio'n gyflym.
  • Os na wyddoch pa ddyn i'w ddewis neu os na allwch ddod o hyd iddo o hyd, ysgrifennu enwau ar gardiau a nozzles ar gyfer peli clai. Ar ôl taflu'r peli i'r dŵr, gwiriwch pa enw fydd yn ymddangos gyntaf. Dyma fydd enw dy gariad. 
  • Tynnwch lun rhai gwrthrychau bach (gall y rhain fod yn gerrig mân, creonau a hyd yn oed sgriwiau pasta). Meddyliwch am enw eich partner a chyfrwch nhw. Os yw'r rhif yn gyfartal - mae'n eich caru chi, os yw'n od - mae ei gariad yn ddidwyll.
  • Darganfyddwch enw'r darpar ŵr, estyn am yr afal eto. Rhowch y ffrwyth ar y bwrdd a'i droelli, gan ddweud yr enwau gwrywaidd. Mae'r un y mae'r afal yn stopio cylchdroi yn awgrymu enw'r darpar ŵr.

Dewiniaeth ar gyfer Dydd San Ffolant ac ofergoeliaeth ar gyfer Dydd San Ffolant. Gweld a ydych chi'n lwcus mewn cariad

ofergoelion dydd valentine

Mae dewiniaeth ar gyfer Dydd San Ffolant fel arfer yn awgrymu bod yn rhaid i chi wneud rhywbeth cyn i chi wybod eich dyfodol am gariad. Yn y cyfamser, dylai ofergoelion San Ffolant eich amddiffyn rhag canlyniadau drwg. 

  • Os Chwefror 14 bydd rhywun annwyl yn eich deffro â chusan - ti'n lwcus,
  • Os byddwch yn cwrdd â gwiwer ar daith gerdded ar Ddydd San Ffolant, byddwch allan o lwc a'ch bydd y partner yn hynod ... stingy,
  • Ar drothwy Dydd San Ffolant, rhowch sbrigyn o rosmari o dan eich gobennydd. Mae posibilrwydd bod mewn breuddwyd fe welwch wyneb eich anwyliaid yn y dyfodol.