» Addurno » David Marshall yn Lansio Casgliad Etifeddiaeth

David Marshall yn Lansio Casgliad Etifeddiaeth

Mae’r gemydd penigamp o Brydain, David Marshall, wedi bod yn creu gemwaith gwerthfawr ers 30 mlynedd.

Pan ymunodd ei ddau blentyn â rheolaeth y busnes teuluol, meddyliodd David am y dyfodol a llosgi gydag awydd dwfn i adael etifeddiaeth barhaol i'r genhedlaeth nesaf.

Y profiadau hyn oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer creu'r casgliad Etifeddiaeth ("treftadaeth" yn Saesneg), a'r prif gymhelliad oedd logo cwmni David - David Marshall London.

Yn anfeidrol gain, mae'r casgliad yn cael ei wneud mewn arddull glasurol, bythol ac mae'n cynnwys 14 darn o emwaith sydd, gan eu bod yn emwaith cwbl hunangynhaliol, hefyd yn edrych yn wych ar y cyd â gemwaith eraill sydd wedi'u cynnwys yn y casgliad.

Cafodd pob eitem yn y casgliad ei dylunio a’i saernïo gan grefftwyr manwl o’r DU.

Mae'r casgliad yn cynnwys clustdlysau clasurol syfrdanol, stydiau, breichledau gyda swyn a mwclis aml-rhes wedi'u gosod gyda diemwntau ac ar gael mewn aur gwyn neu rhosyn 18k.

David Marshall yn Lansio Casgliad Etifeddiaeth

David Marshall yn Lansio Casgliad Etifeddiaeth

Yn ogystal â Legacy, mae David Marshall London, a leolir yn Mayfair, y rhan fwyaf ffasiynol o Lundain, yn cynnig casgliadau Deco, Plu a Glöynnod Byw.

Ar gyfer y cleientiaid mwyaf heriol, mae David Marshall yn darparu gwasanaeth gemwaith wedi'i wneud yn arbennig.