Cytundeb â deiliaid hawlfraint

Daw holl gynnwys graffig y wefan, gan gynnwys ffotograffau a lluniau, o ffynonellau agored - ar y Rhyngrwyd, ac fe'i cyhoeddir ar y wefan at ddibenion gwybodaeth. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw'n bosibl pennu awdur a deiliad hawlfraint ffotograff penodol. Mae golygyddion y wefan yn parchu hawliau deallusol pob awdur ac yn ddidwyll yn cyflawni gofynion cyfreithiol deiliaid yr hawlfraint.

Os mai chi yw awdur a / neu ddeiliad hawlfraint llun a bostiwyd ar y wefan, byddwn yn hapus i nodi'r awduriaeth a gwneud dolen i wefan yr awdur. I wneud hyn, mae angen i chi ysgrifennu llythyr i'ch e-bost [e-bost wedi'i warchod]trwy atodi prawf o hawliau i'r llun.

Cofion gorau, golygyddion y porth vse-o-tattoo.ru