» Erthyglau » Ydw i'n gwybod pam mae angen tatŵ arnaf?

Ydw i'n gwybod pam mae angen tatŵ arnaf?

Mae gan bobl wahanol resymau pam eu bod eisiau tatŵ. Gall fod yn unrhyw beth o dynnu sylw at unigolrwydd i ddigwyddiad bywyd. Byddwch yn onest â chi'ch hun pan ofynnwch pam mae angen tatŵ arnoch chi. a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod eich rheswm yn dda. Cofiwch y bydd eich penderfyniad yn aros gyda chi am amser hir. Po fwyaf gonest ydych chi amdanoch chi'ch hun nawr wrth ddweud pam rydych chi eisiau tatŵ, yr agosaf y byddwch chi at yr hyn sy'n eich annog i'w gael. Mae'r dewis o le a maint y tatŵ hefyd yn ffaith bwysig. Dydych chi byth yn gwybod a fydd yn rhaid i chi ei guddio o lygaid pobl eraill sy'n negyddol am y math hwn o BodyArt.

4.9/5 - (7 pleidlais)