» Erthyglau » Ffyrdd hawdd o dynnu llifyn gwallt o'ch wyneb a'ch dwylo

Ffyrdd hawdd o dynnu llifyn gwallt o'ch wyneb a'ch dwylo

Cynnwys:

Wrth liwio gwallt gartref, yn enwedig mewn lliwiau tywyll, mae merched yn aml yn wynebu problem olion llifyn ar groen eu dwylo, talcen, parthau amserol a'u clustiau.

Ni fydd pigmentau tywyll yn hydoddi ar eu pennau eu hunain, mae angen rinsiad i dynnu staeniau o'r croen cyn i'r paent sychu

Os nad yw'r cynhyrchion proffesiynol y mae trinwyr gwallt yn eu defnyddio wrth law, bydd yn rhaid i chi gymhwyso sawl ffordd effeithiol boblogaidd i ddileu llifyn gwallt.

paent
Mae'n bwysig peidio â gohirio

Dulliau traddodiadol o dynnu staeniau paent o groen yr wyneb a'r dwylo

Yn dibynnu ar gyfansoddiad y llifyn, daeth menywod i arfer â defnyddio cynhyrchion asidig, cemegau sebonllyd ac alcoholau i ddatrys y broblem o sychu llifyn gwallt o'r croen.

Gydag olion ffres, nid sych o baent, gall toddiant o sebon golchi dillad neu siampŵ gyda dŵr helpu.

sebon
Bydd sebon alcalïaidd yn tynnu llifyn o'r croen yn gyflym

Mae bwydydd asidig yn addas ar gyfer tynnu paent sydd wedi'i amsugno'n dda ac sy'n cynnwys amonia o'r wyneb:

  • Pad cotwm wedi'i wlychu â brathiad
  • Kefir, gwynnu croen
  • Llaeth sur
  • Sudd Lemon
  • Asid citrig

Os yw'r llifyn wedi'i seilio ar hydrogen perocsid, yna mae'n werth ymladd ag olion pigmentiad gyda chymorth:

  • Alcohol
  • Datrysiad soda
  • Cymysgeddau olewog
  • Cadachau gwlyb
  • Pas dannedd
SUT I DILEU GWALLT DYE O'R CROEN AR ÔL LLIWIO GWALLT.
Offer defnyddiol ar gyfer cael gwared â staeniau

Mae toddiannau alcohol neu alcalïaidd yn niwtraleiddio paent yn berffaith.

Mae pad cotwm wedi'i wlychu ag alcohol ac mae'r lleoedd halogi yn cael eu sychu sawl gwaith.

Gwneir slyri o soda a diferyn o ddŵr, sy'n cael ei roi ar smotiau ac yn gweithredu ar y croen fel prysgwydd.

Mae olewau llysiau, olewydd, blodyn yr haul, hefyd yn effeithiol wrth rwbio llifyn gwallt.

olew
Mae olew llysiau bob amser wrth law

Maent yn cael eu rhoi mewn sawl haen a'u gadael am sawl awr, yna mae'r staeniau'n cael eu sychu â swab rhwyllen.

Mae cadachau gwlyb yn cynnwys ychwanegion alcalïaidd, felly gallant niwtraleiddio llifynnau yn seiliedig ar asid neu hydrogen perocsid.

Mae gan y past dannedd hefyd briodweddau gwynnu'r croen: mae'n cael ei roi mewn haen denau ac yn aros i sychu, yna ei olchi i ffwrdd â dŵr cynnes.

Cemegau

Hufen gynnil - mae paent heb ychwanegion niweidiol yn addas ar gyfer effeithiau cemegolion cartref. Os na wnaeth yr un o'r dulliau uchod y gwaith, a bod y paent yn gyrydol, gallwch geisio bod yn ofalus gyda'r gyllideb yw "Lokon".

Ffyrdd hawdd o dynnu llifyn gwallt o'ch wyneb a'ch dwylo
Mae'n bwysig arsylwi dos y cynnyrch

Mewn llawer o achosion, gyda chymorth sebon cemegol o'r fath sy'n cynnwys amonia, mae'n bosibl datrys y cwestiwn o sut i sychu'r llifyn gwallt o'r croen.

Mae awgrymiadau ar gyfer defnyddio Mister Muscle i lanhau ffenestri yn peri risg o sgaldio'ch croen, felly os penderfynwch gymryd y dewis olaf, rhowch gynnig ar y toddiant ar groen cain eich arddwrn.

Defnyddir aseton, gweddillion sglein ewinedd a gweddillion paent hefyd. Dyma'r cynnyrch sydd wedi gadael staeniau ar y dwylo a'r wyneb a all gael gwared ar bigmentiad yn hawdd.

I wneud hyn, rhoddir gweddillion paent i fannau halogedig, eu rhoi â sbwng a'u golchi i ffwrdd yn gyflym.

paent
Er mwyn staenio'r croen yn llai, rhowch baent gyda brwsh arbennig a defnyddiwch fenig

Mae'n well trin pob staen ar wahân ac yn olynol fel nad oes gan y paent amser i sychu.

Ar ôl yr holl groen a sgwrio, mae angen i chi leddfu'ch croen gyda hufen babi neu eli lleithio.

Rhagofalon i Atal Pigmentiad Croen Wrth Lliwio

Mae cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio llifynnau gwallt o reidrwydd yn rhybuddio am y posibilrwydd o bigmentiad croen ac yn argymell defnyddio menig ar gyfer dwylo, ac iro'r croen wyneb ar ffin y gwallt gyda haen seimllyd o hufen niwtral na fydd yn caniatáu i'r llifyn gael ei amsugno .

Ar ôl y weithdrefn staenio, bydd pad cotwm wedi'i drochi mewn toddiant sebonllyd cynnes yn hawdd tynnu gweddillion hufen a phaent o'r croen.

Os na wnaethoch ddefnyddio asiantau amddiffyn rhag staenio, ar frys neu'n ddiofal, ac na wnaeth dulliau gwerin ac asiantau cemegol helpu i sychu'r marciau o'r croen, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio dulliau o "guddio".

Steilio hardd gyda chleciau, rhyddhau gwallt yn gorchuddio'r clustiau a'r temlau, mae cyrlau bach yn tynnu sylw oddi wrth staeniau paent ar y croen.

Bob cyrliog
Peidiwch â datgelu eich talcen na'ch clustiau os nad oes gennych amser i dynnu'r paent

Gellir trin dwylo â hufen seimllyd a fydd yn gwneud y croen yn sgleiniog: gwyddys bod disgleirio yn cuddio pigmentiad.

Ar gyfer yr wyneb, defnyddir cywirwyr yn seiliedig ar arlliwiau ysgafn. Mae angen eu rhoi yn bwyntiog i baentio smotiau a'u cysgodi'n ysgafn â sbwng neu ddwylo.

Rydym yn dymuno ichi drawsnewid heb ganlyniadau a darllen y cyfarwyddiadau cyn rhoi llifyn gwallt ar waith!