» Erthyglau » Tyllu tragus

Tyllu tragus

Cynnwys:

Mae tyllu tragus yn boblogaidd iawn y dyddiau hyn. Os nad oedd ganddo lawer o ddosbarthiad hyd yn oed 20 mlynedd yn ôl, erbyn hyn mae amryw o salonau yn ei gynnig heb broblemau. Nid yw pawb, fodd bynnag, yn gwybod beth ydyw a beth sy'n cael ei dyllu yn yr achos hwn. Y tragus yw rhan drionglog y glust allanol, sydd union gyferbyn â'r aurig.

Enw arall ar y cartilag trwchus hwn yw tragus... Mae puncture tragus yn boblogaidd ymhlith pobl ifanc ac oedolion. Felly, gallwch chi bwysleisio'ch unigrywiaeth yn effeithiol, oherwydd mae clustlws bach yn edrych yn hyfryd ac yn ddisylw. Yn fwyaf aml, mae'r tragus yn cael ei dyllu oherwydd:

    • Mae'n brydferth;
    • Yn pwysleisio'ch steil;
    • Nid yw'n brifo cymaint o'i gymharu â mathau eraill o dyllu.

Nawr nid yw tyllu'r tragus hyd yn oed yn cael ei ystyried yn dyllu. Mae mor gyffredin a hawdd ei wneud fel y gellir ei wneud gartref. O ran newydd-deb, mae tyllu clustiau tragus yn cael eu hystyried yn ddiddorol iawn i ddarpar bobl sydd eisiau gwneud gemwaith tebyg iddyn nhw eu hunain.

Defnyddir nodwydd wag diamedr bach ar gyfer puncture. Ar ben hynny, gall fod yn syth ac yn grwm. Rhaid gwneud y puncture ei hun yn ofalus iawn, oherwydd fel arall mae risg ddifrifol o gyffwrdd â meinweoedd dwfn y tragus.

A yw'r puncture tragus yn ddiogel?

Mae tyllu clustiau tragus yn weithdrefn eithaf diogel. Mae'r boen yn fach iawn. Os ydym yn cymharu, er enghraifft, y boen ffelt wrth dyllu'r tragus a, dyweder, y trwyn neu'r wefus, yna mae rhannau olaf y corff yn llawer mwy poenus i'w tyllu. Y peth yw nad oes unrhyw derfyniadau nerfau yn y cartilag clust, yn wahanol i rannau eraill o'r corff sy'n boblogaidd ar gyfer tyllu. Dyna pam mae'r math hwn o dyllu yn cael ei wneud yn barod gan bobl o dan 18 oed.

Llawer mwy peryglus yw nid puncture y tragus ei hun, ond cyfanswm y tyllau yn y glust. Y rhan hon o'r corff dynol yw'r system aciwbigo pwysicaf yn ein corff. Mewn geiriau syml - mae yna lawer o bwyntiau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar weithrediad arferol y tonsiliau, y tafod, y glust fewnol.

Yn ogystal, gall atalnodau diangen effeithio'n negyddol ar y system nerfol. Dylai'r rhybuddion hyn gael eu mabwysiadu gan unrhyw un sydd am dyllu'r tragus neu ran arall o'r glust unwaith eto.

Sut i ddewis clustlws tragus?

Ni ellir galw'r dewis o glustdlysau ar gyfer tyllu tragus yn gyfoethog iawn. Yn gyntaf oll, mae maint bach y tragus yn dylanwadu ar hyn. O ran gemwaith, yn amlaf mae yna fodrwy gyda clasp, neu glustdlysau gre bach eu maint. Bydd opsiynau eraill, mwy dimensiwn ar gyfer gemwaith yn edrych yn hynod anghynrychioliadol.

Heblaw hwy gall achosi poen difrifol yn ystod y weithdrefn tyllu... Hefyd, gall eu gwisgo arwain at anghysur sylweddol.

Ar gyfer cariad dechreuwr, mae clustlws tragus siâp gre yn addas. Yn yr achos hwn, gallwch ddewis o ystod eang o wahanol liwiau. Mae digon o le i arbrofi yma. Dros amser, gallwch geisio defnyddio cylch gyda clasp.

Llun o dyllu tragus