» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Ystyr y tatŵ ladybug

Ystyr y tatŵ ladybug

Nid yw pawb yn hoff o bryfed, ond mae yna rai sydd mor brydferth ac sydd ag ystyr mor gadarnhaol fel eu bod yn achosi cydymdeimlad hyd yn oed ymhlith y rhai piclyd. Ymhlith yr olaf, ni all un fethu â sôn am y ladybug! YR tatŵs ladybug nid ydynt yn gyffredin iawn ac fel rheol cânt eu dewis gan gynulleidfa fwy benywaidd na chynulleidfa wrywaidd. Fel pryfyn bach iawn, mae'n bwnc perffaith ar gyfer tatŵ bach gwreiddiol, synhwyrol ac ystyrlon.

Gwerth tatŵs ladybug i'r mwyafrif, gall hyn ymddangos yn beth cyffredin iawn: mae'r chwilod bach lliwgar hyn wedi'u hystyried yn dduwiau erioed masgot... Fodd bynnag, mae yna agweddau ar y ladybug nad yw pawb yn gwybod amdanyn nhw, ac mae'n dda gwybod a ydych chi'n ystyried cael tatŵ ohoni. Gadewch i ni ddechrau gyda'r cysyniadau mwyaf gwyddonol: mae tua 6000 o rywogaethau o fuchod coch cwta yn hysbys, rhai â lliwiau llachar ac eraill â mân liwiau, felly'n llai hysbys. Yr enwocaf yw hynny coch gyda dotiau du, nad yw fel arfer yn fwy na un centimetr mewn diamedr. O ran natur, mae'r lliwiau bywiog hyn yn cael eu defnyddio gan y ladybug i "dwyllo" ysglyfaethwyr i gredu bod hwn yn ysglyfaeth wenwynig y mae angen i chi gadw draw ohono, ac efallai mai dyna pam. yn ymddangos yn ddiniwed a'r edrychiad crwn y mae buchod coch cwta yn cydymdeimlo ag ef hyd yn oed ymhlith y rhai sy'n casáu pryfed. Rydym yn sôn am ymddangos yn ddiniwed, oherwydd mewn gwirionedd, mae gan y cowboi warediad eithaf gluttonous: dim ond meddwl bod y rhan fwyaf o rywogaethau o fuchod coch cwta ysglyfaethwyr gweithredol, weithiau mor llwglyd fel nad ydyn nhw hyd yn oed yn sbario penodau o ganibaliaeth. Nid yw'n gyd-ddigwyddiad bod buchod coch cwta yn aml ei ddefnyddio fel dull naturiol o ladd parasitiaid a'r tebyg o gnydau.

Eisoes o'r ychydig wybodaeth hon o natur etholegol, rydym yn tynnu rhywfaint o ystyr, a anwybyddir fel arfer pan fydd rhywun yn meddwl am tatŵ ladybug... Mae Ladybugs nid yn unig yn talismans ciwt am lwc dda, ond hefyd dyblygrwydd cymeriad person... Er enghraifft, unigolyn digynnwrf ac amlwg heddychlon sy'n cuddio ynddo'i hun y gallu i amddiffyn ei hun neu'r rhai y mae'n eu caru, hyd yn oed gyda'r defnydd o drais os oes angen. Y clasur "da, sy'n well peidio â gwylltio."

Mwy ar y pwnc:  Ystyr ac ysbrydoliaeth tatŵ blodyn yr haul

Yn ogystal, mae'r cowboi nid yn unig yn dod â lwc dda, ond mae hefyd yn anifail sy'n gallu gwireddu breuddwydion... Yn ôl y chwedl, pan fydd buwch goch gota yn glanio ar eich croen, mae angen i chi wneud dymuniad, gan hyderu y bydd y dyn coch yn ei ganiatáu. Peidiwch ag anghofiopwysigrwydd lliw y ladybug clasurol... Daw'r term "ladybug" ei hun o'r Groeg kokkinos, sydd wrth gyfieithu yn golygu "coch", lliw cariad ac angerdd... Yn yr hen amser, credwyd, os yw dyn coch yn glanio ar fenyw ifanc neu ddyn ifanc, eu bod ar fin dod o hyd i gariad eu bywyd.

4.7/5 - (3 pleidlais)