» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵau frân hynod ddiddorol - llun ac ystyr

Tatŵau frân hynod ddiddorol - llun ac ystyr

Gyda'u plymiad du sgleiniog, eu pig miniog a ddim yn gyfeillgar iawn, mae brain yn adar angheuol a marwol. Fodd bynnag, mae mwy i'w ymddangosiad eithaf syfrdanol, ac rydym yn eich sicrhau bod y gigfran, er ei bod wedi'i thanamcangyfrif, yn bwnc tatŵ diddorol iawn.

Felly beth yw ystyr tatŵs cigfran?

Os marwolaeth yw'r meddwl cyntaf a ddaw i'ch meddwl, meddyliwch eto. Mae frân, yn gyntaf oll, yn anifail deallus iawn, strategydd un go iawn sy'n gallu ennill mewn unrhyw sefyllfa. Roedd yr Americanwyr Brodorol, a oedd yn adnabod anifeiliaid a'u natur yn dda iawn, yn trin brain â pharch mawr a hyd yn oed yn eu gwneud yn wrthrych addoli. Ystyriwyd y gigfran nid yn unig yn ddwyfoldeb, ond hefyd Ceidwad Cyfrinachau... Oherwydd ei gyfrwysdra, mae yna lawer o chwedlau a straeon tylwyth teg lle mae'r gigfran, gyda chymorth ei feddwl, yn trechu anifeiliaid cryfach.

Mewn rhai diwylliannau Môr Tawel, mae'r gigfran yn dduwdod sy'n cario golau gwybodaeth ac yn goleuo tywyllwch anwybodaeth ddynol. Ar ben hynny, mae'r gigfran, eto oherwydd ei chyfrwystra, yn cael ei hystyried mewn llawer o straeon fel newid cyflym, sy'n ymgymryd â gwahanol ffurfiau er mwyn twyllo a chael yr hyn sydd ei angen arno (er enghraifft, Fosco, ffrind Maleficent, frân).

Ar y llaw arall, ar gyfer diwylliannau Eingl-Sacsonaidd, y gigfran yw ceidwad eneidiau damnedig, ac nid yw'n anarferol ei weld yn cael ei gynrychioli mewn golygfeydd rhyfel, gan fod presenoldeb brain ar feysydd y gad bron wedi'i gymryd yn ganiataol. Mewn gwirionedd, mae Valkyries yn aml yng nghwmni brain yn eu penderfyniadau bywyd a marwolaeth ynghylch diffoddwyr.

Yn fyr, gallwn ddweud bod y frân yn anifail sydd wir yn cyffwrdd â bron pob diwylliant a chyfnod hanesyddol. Mae cannoedd o chwedlau a straeon yn adrodd am ei ddoniau, cyfrwys a chyfrwystra. Felly, mae tatŵ cigfran yn llawer mwy nag addurn esthetig, mae'n emyn i anifail hynafol ac arbennig.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ crwban: syniadau ysbrydoledig ac ystyr

Gellir tatŵio'r eitem benodol hon mewn gwahanol arddulliau, ar ei phen ei hun neu gyda rhosod, allweddi, dalwyr breuddwydion, ac arysgrifau. Mae'r lliw pennaf yn ddu, fel plymiad nodweddiadol yr aderyn hwn, fodd bynnag, gellir ei gyfoethogi â fflachiadau, ei steilio a'i baentio â dyfrlliwiau, na fydd byth yn rhoi canlyniad rhagweladwy.

4.5/5 - (13 pleidlais)