» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs crëyr rhyfeddol - syniadau ac ystyr

Tatŵs crëyr rhyfeddol - syniadau ac ystyr

Cynnwys:

Mae'r crëyr glas yn un o'r adar mwyaf cyfrwys, deallus, pendant a chain yn y byd. Fodd bynnag, cyn deall beth yw'r gwahanol wreiddiau diwylliannol tatŵs crëyr glas, mae'n briodol canolbwyntio'n fyr ar eu nodweddion corfforol, eu cynefin a'u harferion.

Nodweddion y crëyr glas

Yn gyntaf oll, mae'n ddefnyddiol gwybod bod gwahanol fridiau o grëyr glas: y crëyr llwyd gyda phlymiad gwyn-llwyd-las, yr egret wych (sy'n amlwg yn wyn), y crëyr porffor, sydd â phlymiad lliwgar yn arlliwiau o llwyd, gwyn a brown gyda streipiau du a cochlyd.

Mae'n hawdd ei adnabod oherwydd mae ganddo wddf hir, coesau taprog, a phig pigfain a braidd yn finiog sy'n ddefnyddiol ar gyfer dal a bwyta ysglyfaeth.

Ystyr tatŵ y crëyr glas

Gallwn ddweud bod y crëyr glas yn teimlo'n gartrefol mewn 3 elfen: dŵr, daear ac aer. A siarad yn symbolaidd, tatŵ crëyr glas yn gallu cynrychioli gallu i addasu, gan newid yn hawdd o un cyd-destun i'r llall. Gall hefyd symboleiddio personoliaeth amryddawnyn gallu cyflawni llwyddiant mewn sawl maes.

Arall Ystyr tatŵ y crëyr glas gallai fod yno hefyd amynedd... Mewn gwirionedd, mae gan y crëyr ffordd unigryw iawn o hela, sy'n ei gwneud yn feistr ar amynedd, cyflymder a chyflymder. Mewn gwirionedd, mae'r aderyn hwn yn gallu aros yn fud am sawl awr, yn ôl pob golwg yn gwneud dim, yn aros am yr eiliad iawn i foddi ei big mewn dŵr a dal pysgodyn, pryfyn neu'i gilydd. Mewn geiriau eraill, mae'r crëyr "yn cipio'r foment" sydd ei angen arno. Felly, tatŵ crëyr glas gall fod yn ddilys symbol yn ein hatgoffa o bwysigrwydd amynedd a'r angen byw yn y presennoldal y foment pan ddaw'r amser.

Mae crëyr glas fel arfer yn byw ar eu pennau eu hunain ac mae'n well ganddyn nhw amgylchedd tawel. Felly mae yna rai a allai ddewis tatŵ crëyr glas i bwysleisio'r un agwedd tuag at dawelwch ac unigrwydd.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs arddull Simpsons perffaith sgleiniog

Ystyr y tatŵ crëyr glas mewn gwahanol ddiwylliannau

Bod Ystyr tatŵ y crëyr glas mewn perthynas â gwahanol ddiwylliannau'r byd?

Ar hen Eifftiaid, parchwyd y crëyr glas fel crëwr goleuni. Yn lle, lluniwyd crëyr glas gyda dau ben. symbol o ffyniant.

In Tsieina yn lle mae'r crëyr yn symbol cryfder, amynedd, purdeb a hirhoedledd... Mewn llawer o chwedlau Tsieineaidd, mae'r crëyr glas yn cael ei ddarlunio fel canllaw sy'n arwain neu'n fferi eneidiau i'r nefoedd.

ВAmericanwyr gweithredol yn lle, y gwyddom eu bod yn gyfarwydd ag arsylwi'n agos ar natur yr oeddent yn byw ynddo, sylwi ar chwilfrydedd a phenderfyniad ystyfnig y crëyr glas. Roedd llawer o lwythau yn wir gredu'r aderyn hwn symbol o ragwelediad a doethineb.

I wneud y crëyr yn wrthrych celf pwysig, roedd Siapan... Mewn gwirionedd, yn niwylliant Japan, roedd y crëyr glas yn symbol anifail o harddwch, ceinder, uchelwyr, ac yn aml fe'i darlunnir yng nghyd-destunau'r gaeaf.

4.7/5 - (12 pleidlais)