» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Syniadau gwych ar gyfer tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Maleficent

Syniadau gwych ar gyfer tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Maleficent

Mae'r cymeriad hwn wedi'i gynnwys yn rhengoedd "dihirod" yn ei hoff gartwnau o'i blentyndod, mewn gwirionedd, mae hyn yn unrhyw beth ond drwg, yn ffilm Maleficent... Daeth yr adolygiad hwn o stori adnabyddus The Sleeping Beauty mor boblogaidd nes bod llawer ei eisiau. tatŵ gyda Maleficent chwaraewyd y prif gymeriad gan yr hyfryd Angelina Jolie.

Yn y ffilm hon, mae Maleficent yn dylwythen deg ifanc a chariadus y gwnaeth Stephen ei bradychu a'i hamddifadu o'i hadenydd hardd a chryf, dyn ifanc sy'n ceisio profi ei werth i frenin y deyrnas ac etifeddu'r orsedd.

Yn ychwanegol at y difrod, sarhad: Collodd Maleficent nid yn unig yr hyn a gredai oedd ei chariad, ond cafodd rhan ohoni ei dwyn hefyd.

Yn amlwg nid yw Maleficent yn goddef brad Stephen ac, wedi ei gipio â chasineb a drwgdeimlad, yn melltithio plentyn bach ei fradwr, Aurora... Ond nid yw calon Maleficent yn ddrwg, a bydd yn dilyn yr Aurora bach sy'n tyfu i fyny yn y goedwig (wedi'i dueddu gan 3 tylwyth teg trwsgl), gan amddiffyn a gofalu amdani yn gyfrinachol. Yn olaf, unwaith y bydd y felltith anadferadwy yn cael ei chyflawni, gan beri i Aurora syrthio i gwsg tragwyddol, mewn gwirionedd, Maleficent fydd yn rhoi iddi cusan o wir gariadgan ei rhyddhau o'i melltith ei hun.

Fel y dywed Fosco (Sam Riley yn chwarae'n hyfryd), frân ffyddlon Maleficent ",Dim mwy o wir gariad'.

Yn fyr, y stori honGwrthwynebydd Harddwch Cwsg, hyd yn hyn yn anhysbys, wedi ein gorchfygu, ac felly nid yw'n syndod bod llawer wedi penderfynu tatŵio'r prif gymeriad Maleficent.

Dyma'r trelar ar gyfer y ffilm Maleficent gyntaf:

Maleficent - Trelar Swyddogol Eidalaidd | HD

Rhyddhawyd hefyd yn 2019 ail bennod Ladyficent yw Arglwyddes y Drygioni. Pe byddem yn deall yn y ffilm gyntaf natur dda'r cymeriad hwn, yna yn yr ail ffilm byddwn yn dysgu mwy fyth am ei gymeriad a'i darddiad.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs anfeidredd: syniadau ac ystyr gwreiddiol

Ystyr posib tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Maleficent

Yr hyn sy'n ddiddorol iawn am y ffilm hon a'r hyn sy'n briodol yn fy marn i wedi'i gynllunio ar gyfer tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Maleficent, yw bod y cymeriadau'n ffuglennol, ond maen nhw'n fwy "dynol" ac "amherffaith" na llawer o ffilmiau a chartwnau eraill. Maleficent yw'r prif gymeriad, ond mae hi hefyd wedi'i dymheru'n gyflym, mae ganddi ragfarnau, ond mae hi eisiau gwybod, mae hi'n falch ond yn dosturiol, mae hi'n gryf a phwerus, ond mae ganddi ansicrwydd hefyd.

Gall tatŵ wedi'i ysbrydoli gan Maleficent fod yn ffordd wreiddiol o bortreadu hyn. set o wrthwynebiadau beth, wedi'r cyfan, sydd ym mhob un ohonom?

Trwy GIPHY

4.4/5 - (5 pleidlais)