» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Cael eich ysbrydoli gan ddyluniadau tatŵ geometrig

Cael eich ysbrydoli gan ddyluniadau tatŵ geometrig

Nid oes rhaid i tatŵs bob amser fod ag ystyr cyfoethog a dwfn iawn, gallant fod yn ddim ond addurn, yn addurn o groen y rhai sydd eu heisiau. A. tatŵ geometrigos nad yw'r lluniad yn llenwi lluniad arall, maent yn perthyn i'r tat hynny y gallem eu diffinio fel esthetig yn unig.

Beth yw patrymau geometrig? YR tatŵs patrwm geometrig Tatŵs yw'r rhain sy'n cynnwys ailadrodd un neu fwy o siapiau geometrig. Gall y siapiau geometrig hyn orgyffwrdd, cyd-gloi, ysmygu tuag at liwiau ysgafnach neu dywyllach. Yn y bôn, mae'r rhain yn ffantasïau eithaf cyffredin sy'n dilyn (neu'n ymddangos eu bod yn dilyn) patrwm.

Fodd bynnag, fel y dywedasom, yn ychwanegol at orchuddio rhannau'r corff at ddibenion esthetig yn unig, I. gall patrymau geometrig fod yn ddewis arall gwreiddiol yn lle llenwi tatŵ penodol. Gall fod yn anifail, blodyn, siâp geometrig arall, ac ati ad infinitum.

I patrwm geometrig gellir eu creu o'r dechrau, neu gallwch gael eich ysbrydoli gan y fersiynau dirifedi sydd ar gael ar y we. Yn amlwg, bydd patrwm gwreiddiol, a grëwyd gennych chi neu mewn cydweithrediad â'ch artist tatŵ dibynadwy, yn ychwanegu mwy fyth o unigrywiaeth i'r dyluniad!

4.7/5 - (6 pleidlais)