» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵau Solid Rhyfeddol Mo Ganji

Tatŵau Solid Rhyfeddol Mo Ganji

Ydych chi erioed wedi ceisio tynnu llun heb dynnu’r beiro o’r papur erioed? Os felly, yna mae'n debyg eich bod yn cofio nad yw'n hawdd o gwbl ei gwneud yn glir beth yw testun y llun. Ganji ydym ni artist tatŵs sydd wedi'i leoli yn yr Almaen ar hyn o bryd ac sy'n arbenigo mewn hyn yn union: gwireddu llinell solid tatŵ, hynny yw, gydag un ergyd, fel pe na bai erioed wedi tynnu'r car oddi ar ei groen!

O ystyried y poblogrwydd cynyddol tatŵs lleiaf posibl Yn bendant, ni allai tatŵs Moe, a hyrwyddir gan yr ysgol newydd, fynd heb i neb sylwi: nid oes unrhyw bwnc na allai'r artist hwn ei greu gan ddefnyddio un llinell. Mewn gwirionedd, ymhlith ei datŵ rydym yn dod o hyd i anifeiliaid, wynebau, pobl, penglogau, eitemau cartref, sgerbydau a blodau. At ei gilydd, mae'r tatŵs hyn yn edrych yn syml, yn dwt, yn anadferadwy ac yn annwyl. A dyna'n union beth mae Mo Ganji eisiau ei gyflawni gyda'r dyluniadau soffistigedig hyn eto'n syml eu golwg.

Mae creu rhywbeth syml yn llawer anoddach na chreu rhywbeth cymhleth.Dywedodd Mo hyn mewn cyfweliad â 9Gag. "Mae rhywun arall yn ychwanegu, ychwanegu ac ychwanegu, ond mae'n mynd yn llawer mwy diddorol pan fydd nifer yr offer sydd ar gael yn dod yn gyfyngedig."

Cyn dod yn arlunydd tatŵ ac ymroi ei gelf, gwnaeth Mo rywbeth arall wrth weithio yn y diwydiant ffasiwn yn gwasanaethu cwmnïau rhyngwladol mawr. Yn cael ei herio gan y materion dadleuol sy'n ymwneud â'r diwydiant dillad a'i effaith ar wledydd cynhyrchu, penderfynodd Mo Ganji adael yr ardal i ymroi i rywbeth arall: tat. Yn fyr, nid oedd ei waith blaenorol yn unol â gwerthoedd Mo Ganji, sy'n esbonio: “Ni ellir prynu pethau drud. A gwerthoedd yw'r hyn sy'n ein diffinio. "

Chwilfrydedd: Er nad yw tatŵs gan Mo Ganji, er ei fod yn arlunydd tatŵ

4.8/5 - (11 pleidlais)