» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan briodferch corff Tim Burton

Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan briodferch corff Tim Burton

Cynnwys:

Mae Calan Gaeaf yn dod, a chyda hi mae'r amser i loywi rhai o'r ffilmiau sydd wedi'u hysbrydoli gan wyliau fel Corpse Bride! YR Tatŵs Priodas Corp Tim Burton nid ydyn nhw'n gyffredin iawn, ond maen nhw'n dda iawn pan ddewch chi ar eu traws.

Hanes corff y briodferch

Mae'r "cartŵn" hwn wedi'i ysbrydoli gan fersiwn Rwseg-Iddewig o stori werin Iddewig o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, y mae Burton yn ei hatgynhyrchu mewn lleoliad ychydig yn oes Fictoria. Mae'r stori'n adrodd am ddyn ifanc o'r enw Victor sy'n priodi Victoria. Er mai priodas wedi'i threfnu yw hon, maent yn cwympo mewn cariad cyn gynted ag y maent yn cwrdd, ond mae ymarferion priodas yn drychineb go iawn: mae Victor mor drwsgl nes iddo nid yn unig ddifetha ei addunedau, ond hefyd roi ei fam-yng-nghyfraith ar dân. gwisg.

Gohirir y briodas nes bod Victor yn dysgu addunedau'r briodas yn gywir. Yn ddychrynllyd ond yn benderfynol o briodi Victoria, mae Victor yn mynd am dro yn y coed, gan geisio cofio ei addunedau. Yn y diwedd, mae'n ynganu'r llw yn gywir ac yn gosod y fodrwy ar gangen coeden, ond ... mewn gwirionedd, llaw sgerbwd ydyw! Mae corff y briodferch yn dod i'r amlwg o'r ddaear., yn mynnu ei gŵr ac yn olaf yn mynd ag ef gydag ef i fyd y meirw.

Yma mae Victor yn dysgu stori drist y Corpse Bride, a'i henw yw Emily. Mewn cariad ac wedi ei hudo gan ddieithryn, mae Emily yn ei hargyhoeddi i redeg i ffwrdd ag ef a'i briodi'n gyfrinachol. Felly un noson mae hi'n mynd i'r goedwig mewn ffrog briodas a yn barod i goroni fy mreuddwyd o gariad... Ond un diwrnod yn y goedwig mae ei chariad yn ymosod arni a'i lladd, sydd, cyn dianc, yn cymryd ei holl emau oddi arni. Felly, mae Emily yn parhau i fod yn gaeth mewn ansicrwydd wrth iddi aros i glywed yr adduned briodas a baratowyd ar ei chyfer ar y noson dyngedfennol honno. Felly, pan fydd hi'n clywed llais Victor, mae hi o'r diwedd yn credu mai ar ei chyfer hi ac yn ei ystyried ar unwaith fel ei gŵr.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs gwreiddiol iawn wedi'u hysbrydoli gan waith Roald Dahl

Mae'n stori dorcalonnus hyd yn oed i Victor gwael, ond gadewch inni beidio â difetha'r diwedd i'r rhai nad ydynt efallai wedi gweld y campwaith Burton hwn eto.

Beth all tatŵ y Corpse Bride ei olygu?

Un tatŵ priodferch corff gallai hyn fod yn ffordd wreiddiol o bortreadu siom fawr mewn cariad, neu aros hir am wir gariad. Mae Emily hefyd yn gymeriad melys iawn, gyda gorffennol nad yw'n hapus o gwbl, ond serch hynny, mae'n dangos dealltwriaeth a thynerwch. Felly, gall tatŵ hefyd fod yn ffordd i gysylltu'r nodweddion hyn â'ch hun. Neu gall tatŵ y Corpse Bride fod yn ... dim ond hardd!

4.7/5 - (3 pleidlais)