» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan y Joker, y dihiryn o DC Comics

Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan y Joker, y dihiryn o DC Comics

Mae'n wallgof (yn ddifrifol wallgof), yn ddigon drwg ac yr un mor iasol. Dyma brif ddihiryn DC Comics, nemesis Batman, y Joker anffaeledig! V. Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan Joker Yn brin sy'n ymroddedig i gefnogwyr comig neu ffilmiau, yn deyrnged i'r dyn drwg iawn sydd, er gwaethaf ei wallgofrwydd amlwg, yn gallu cynhyrchu perlau doethineb sy'n wirioneddol haeddu sylw. Yn eu plith mae'r ymadrodd enwog: "Pam ei fod mor ddifrifol?" (Pam mor ddifrifol?), Ymadrodd sy'n crynhoi meddwl paradocsaidd y Joker.

Er mwyn deall yn well ystyr y tatŵ joker Fodd bynnag, gadewch i ni dreulio ychydig eiriau i gyflwyno'r cymeriad hwn yn well. Mae'r Joker yn ymddangos gyntaf ym 1940 yn rhifyn cyntaf y comic. Batman... Mae'r Joker wedi cael ei nodweddu ychydig yn wahanol dros y blynyddoedd, ond mewn gwirionedd mae'n un o'r dihirod gwaethaf yn hanes llyfrau comig. Mae'n sadistaidd, yn ffraeth (yn ei ffordd ei hun), yn greulon, yn seicopathig, yn ofer, yn ecsentrig ac yn garismatig. Mae Charisma yn un o agweddau mwyaf diddorol y cymeriad hwn, dim ond meddwl, gyda'i swyn amwys, y llwyddodd i ennill calon Harley Quinn hardd (ond dim llai gwallgof).

Mae addasiadau ffilm y Joker wedi cael eu chwarae gan actorion mor wych â Jack Nicholson a Heath Ledger. Roedd yr olaf, yn benodol, yn gysylltiedig yn anghyffredin â'r cymeriad, gan ddehongli'n feistrolgar y gwallgofrwydd, y deallusrwydd a'r anhrefn llwyr sy'n teyrnasu ym mhen y Joker. Priodolwyd y dehongliad diweddaraf o'r Joker i'r Jared Leto gwych yn y ffilm. Hunanladdiad tîmlle gwelir ef yn bennaf yn helpu ei frenhines Harley Quinn a dangos ei holl wallgofrwydd seicotig mewn ymgais.

Yn y ffilm hon, mae gennym gyfle hefyd i weld Joker tatŵs iawn gyda gwên ar ei stumog, gyda'r geiriau "Joker", penglog mewn het clown ar ei frest, y geiriau "HAHAHA" ar ei freichiau a'i frest. . / ysgwydd, gwên bryderus iawn tatŵ ar y fraich, a'r gair "Anafedig" ar y talcen.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs Disney coolest

Yn fyr, i Tatŵ Joker yng ngharfan hunanladdiad y ffilm yn pwysleisio ymhellach ei gymeriad, ei wallgofrwydd a'i ddicter ffrwydrol.

Yn olaf ond nid lleiaf, mae'r Joker yn dyfynnu. Mae yna lawer rhwng comics a ffilmiau mewn gwirionedd, ac maen nhw'n datgelu'r holl athrylith y tu ôl i boenydio a gwallgofrwydd y Joker. Dyma rai enghreifftiau o datŵs a ysbrydolwyd gan Joker:

• "Mae'r hyn nad yw'n eich lladd yn eich gwneud chi'n ddieithryn"

• "Mae gwallgofrwydd fel disgyrchiant ... mae ychydig o wthio yn ddigon."

• "Pam mor ddifrifol?"

• "Ni fydd neb yn marw yn fyw"

4.8/5 - (10 pleidlais)