» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan Ariel, môr-forwyn fach Disney

Tatŵs wedi'u hysbrydoli gan Ariel, môr-forwyn fach Disney

O'r holl forforynion, heb os, yr enwocaf ohonynt i gyd. Rydym eisoes wedi siarad tatŵs môr-forwyn ond gyda’i gwallt coch a’i llygaid mawr yn bradychu ei holl naïfrwydd a llais crisial, nid yn unig Ariel yw’r enwocaf ond hefyd yn un o dywysogesau Disney anwylaf. Ymhlith ei chefnogwyr, penderfynodd llawer hefyd gael tatŵ wedi'i chysegru iddi, a dyna pam heddiw rydyn ni'n siarad Tatŵs arddull Ariel, Môr-forwyn.

Ystyr tatŵ yn arddull y Fôr-forwyn Fach

Dywedwyd Mewn gwirionedd Stori'r Fôr-forwyn Fach Christian Andersen ac fe'i cyhoeddwyd gyntaf ym 1836. Mae'r stori hon yn adrodd hanes môr-forwyn fach sydd, yn 15 oed, yn codi i wyneb y môr i edrych ar y byd y tu hwnt i'r dŵr. Ar yr wyneb, mae'n gweld tywysog ar long, y mae'r Fôr-forwyn Fach yn cwympo'n wallgof mewn cariad â hi. Mae ei chariad at y tywysog mor fawr sydd unwaith yn anelu at y Wrach Môr ddrwg am gyfnewidfa: pâr o goesau yn gyfnewid am ei llais. Ond nid dyna'r cyfan: mae'r wrach nid yn unig yn torri ei thafod, ond hefyd yn dweud wrthi y bydd y daith gerdded yn boenus iawn iddi ac na all hi fod yn forforwyn mwyach. Os bydd y tywysog, yn ei dro, yn cwympo mewn cariad â'r Fôr-forwyn Fach ac yn ei phriodi, yna bydd yn derbyn enaid; os bydd y tywysog yn priodi un arall, ar godiad haul ar ddiwrnod y briodas, bydd y Fôr-forwyn Fach yn marw o galon wedi torri ac yn hydoddi mewn ewyn môr.

Felly, hyd yn hyn, mae'r stori wreiddiol a adroddwyd gan Andersen yn cyfateb i'r un rydyn ni'n ei hadnabod gan Disney. Mae'r diweddglo, fodd bynnag, yn dra gwahanol.... Gan nad yw’n gallu siarad, nid yw teimladau’r tywysog wedi datblygu’n ddigonol i ddod yn gariad, ac mae’n cyhoeddi priodas gyda merch arall.

Gyda chalon wedi torri Mae'r môr-forwyn fach yn gwybod ei bod wedi tynghedu, ond mae ei chwiorydd yn cynnig dewis arall iddi: yn gyfnewid am y gwallt, rhoddodd y Wrach ddagr hud iddyn nhw. Os bydd y Fôr-forwyn Fach yn lladd y tywysog gyda'r dagr hwn, gall ddychwelyd i'w byd môr. Yn amlwg, mae ei chariad at y tywysog yn rhy fawr, ac ar ddiwrnod y briodas mae'n taflu ei hun i'r môr, gan hydoddi mewn ewyn môr. Ond gwobrwyir ei galon garedig: yn lle diddymu, daw creadur yn yr awyr.

Mwy ar y pwnc:  Milena Lardi, un o'r arbenigwyr blaenllaw ym maes tricopigmentation.

I Tatŵs Môr-forwyn Bach felly, gallent fod yn deyrnged i'r stori garu hon, sydd ddim yn hollol eilun. Fodd bynnag, ar gyfer cefnogwyr Disney tatŵ gydag ariel gallai fod yn emyn i gariad sy'n dod i ben ... bob amser yn ennill!

4.9/5 - (9 pleidlais)