» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵau wedi'u hysbrydoli gan Aladdin a'r Dywysoges Jasmine

Tatŵau wedi'u hysbrydoli gan Aladdin a'r Dywysoges Jasmine

O'r holl straeon serch Disney, efallai bod y stori rhwng Aladdin a Jasmine yn un o'r rhai mwyaf rhamantus! YR tatŵs wedi'u hysbrydoli gan Aladdin a Jasmine fodd bynnag, maent yn gysylltiedig nid yn unig â rhamant a chariad, ond hefyd â chyfeillgarwch a phwysigrwydd aros yn driw i chi'ch hun a'ch ffrindiau.

Y cartŵn hwn, wedi'i ysbrydoli gan un o'r straeon a gynhwysir yn Mil ac un noson, yn sôn am Aladdin, bachgen truenus sydd wedi goroesi, lleidr mewn rhai lleoedd; Jasmine, tywysoges hardd Agrabah mae hi'n rhyfeddu at ei bywyd yn y palas a'r Athrylith, preswylydd hudolus y lamp gyda'r pŵer i roi dymuniadau.

Mae'r stori'n hysbys iawn: mae'r Jafar drwg iawn, y gwyliwr mawreddog ac ymgynghorydd i'r swltan, eisiau trawsfeddiannu'r orsedd ac mae'n bwriadu ei wneud gyda chymorth lamp hud. Fodd bynnag, mae'n digwydd bod Aladdin yn cymryd meddiant ohono ac yn ei ddefnyddio i droi dros dro yn dywysog ac ennill calon y Dywysoges Jasmine.

Un dad gydag Aladdin a Jasmine gallai fod yn brydferth yn unig, heb lawer o synnwyr. Wedi dweud hynny, mae eu stori garu yn dysgu un peth i ni: roedd y ddau ohonyn nhw'n esgus eu bod nhw'n rhywun nad oedden nhw er mwyn ennill ei gilydd, ond fe ddaethon nhw i lawer o drafferth o ganlyniad. Y wers yw hon: byddwch chi'ch hun bob amser, mewn cariad, fel mewn bywyd yn gyffredinol.

Un tatŵ gyda jasmine tywysoges i'r gwrthwyneb, mae'n ffordd fenywaidd iawn i ddweud rhywbeth am eich cymeriad gyda thatŵ gwreiddiol iawn. Mewn gwirionedd, mae Jasmine yn dywysoges hardd, ond mae ganddi warediad dymunol hefyd: nid yw hi'n swil o gwbl, mae'n ferch ddewr sydd am amddiffyn ei barn ac nid yw'n caniatáu i unrhyw un ei dychryn.

Agwedd ddiddorol iawn arall ar y cartŵn hwn yw'r thema cyfeillgarwch a gyflwynwyd gan Aladdin a Gene Lamps. Mewn gwirionedd, mae'r Athrylith yn fath o "gaethwas" sy'n gorfod cyflawni dymuniadau'r meistr, a'r unig ffordd i'w ryddhau yw i'r meistr wario un o'i dri dymuniad o'i blaid.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵau frân hynod ddiddorol - llun ac ystyr

Wedi'i yrru gan hoffter tuag ato, mae Aladdin o'r diwedd yn caniatáu dymuniad Genius ac yn aberthu'r olaf o'i ddymuniadau i'w ryddhau!

Un tatŵ lamp genie gall fod yn ffordd wreiddiol i bortreadu ysbryd y breuddwydiwr neu'r awydd sydd wedi dod gyda ni erioed ac yr hoffem ei weld yn cael ei gyflawni.

4.5/5 - (6 pleidlais)