» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵau Triquetra: beth ydyn nhw a beth maen nhw'n ei olygu?

Tatŵau Triquetra: beth ydyn nhw a beth maen nhw'n ei olygu?

Cynnwys:

Mae llawer o bobl yn ei adnabod fel "cwlwm y drindod" neu'r gwlwm Celtaidd, ond Trikvetra yw ei enw go iawn. YR tat gyda Triquetra maent yn gyffredin iawn ac mae eu hystyr, ar wahân i fod yn eithaf eang, yn cyfeirio at ddiwylliannau Celtaidd hynafol iawn.

Beth yw Triquetra

Cyn siarad am Ystyr y tatŵ Triquetra, byddai'n braf trafod ymddangosiad y symbol hwn. Daw'r gair Triquetra o'r Lladin ac mae'n golygu “triongl", Neu yn fwy manwl gywir"tri phwynt". Mae'n symbol sy'n perthyn i'r crefyddau paganaidd Germanaidd-Geltaidd, cymaint felly fel ei fod yn debyg iawn i rholio, symbol Odin, ond yn ddiweddarach fe'i mabwysiadwyd gan Gristnogaeth.

Ystyr Triquetra

Gellir gweld y defnydd helaeth o Triquetra yncelf celtaidd... Ni ddefnyddiwyd y symbol hwn ar ei ben ei hun erioed, ond fe'i defnyddiwyd fel llenwad ac addurn ar gyfer y brif eitem (eitem grefyddol fel arfer). Fodd bynnag, ymhlith Cristnogion y cafodd Triquetra un o'r ystyron a briodolir iddo amlaf: trinity, Un o ystyron mwy adnabyddus symbol Triquetra mewn gwirionedd, undeb trindod ydyw, hynny yw, undeb rhwng y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân.

Fodd bynnag, mae'r ystyr wreiddiol symbol Triquetra roedd yn berfformiad agwedd fenywaidd y Dwyfol: merch, mam a hen fenyw. Mae'n symbol sy'n symbol o gryfder, cryfder a gallu menywod i greu.

Yng ngogledd Ewrop, mae Triquetra hefyd yn ymddangos mewn cerrig rhedeg.

Flynyddoedd a chanrifoedd yn ddiweddarach ystyr Triquetra yna cymerodd ystyr wahanol i'r gwreiddiol, gyda phwyslais arbennig ar Dyluniad Triquetra.

Siâp Triquetra yn anad dim diddiwedd... Os ydych chi'n ei dynnu â beiro, gallwn fynd ymlaen ac ymlaen, oherwydd nid oes iddo ddechrau na diwedd. A. Felly, gall tatŵ Triquetra symboleiddio tragwyddoldeb., ond nid yn unig!

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs gyda Tinkerbell, ffrind bach stori dylwyth teg Peter Pan!

Gall ei dri chopa olygu tair elfen sy'n ffurfio pethau byw: ysbryd, meddwl a chorff.

Ar y llaw arall, mae'r gofodau mwyaf mewnol a grëir gan groesffordd ganolog y llinellau Triquetra yn cynrychioli'r ffactorau sy'n ein gwneud ni'n hapus: llawenydd, heddwch, cariad... Mae'r dehongliad hwn yn gwneud Mae'r symbol Celtaidd Triquetra yn symbol o gariad a chydbwysedd perffaith..

Defnyddiau ac ystyron eraill Triquetra

Il symbol triquetra hefyd yn golygu cariad ac undeb tragwyddol. Yn Iwerddon, er enghraifft, mae'n arferol rhoi tlws crog neu fodrwy gyda thriquetra i'ch darpar briodferch, gan bersonoli tri addewid: cariad, anrhydedd ac amddiffyniad... Nid yw'n syndod bod Triquetra i'w weld yn aml ochr yn ochr â thatŵs ar ffurf claddagh.

4.8/5 - (11 pleidlais)