» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs Tebori: techneg hynafol draddodiadol Japaneaidd

Tatŵs Tebori: techneg hynafol draddodiadol Japaneaidd

I tatŵ Siapaneaidd mae'n fythwyrdd nad yw byth yn mynd allan o arddull: maent yn lliwgar, gydag arddull ddwyreiniol unigryw, y mae'n anodd gwrthsefyll ei swyn. Er y gellir eu gwneud gyda pheiriant tatŵ, I. tatŵ Siapaneaidd traddodiadol fe'u gwneir gyda thechneg o'r enw Тебори.

Beth ydw i Gwersylloedd tatŵ Beth yw'r gwahaniaeth gyda thatŵs peiriant? Gair Тебори yn dod o undeb dau derm Japaneaidd sy'n golygu "llaw" (te) ac "effeithio" (llosgi o y mynydd) ac mae'n cynnwys creu tatŵs ar y dwylo gan ddefnyddio ffon bambŵ gyda nodwyddau dur neu ditaniwm ar y pennau (felly gellir eu sterileiddio), wedi'u trefnu mewn rhesi mwy neu lai tenau, yn dibynnu ar yr angen.

O'i gymharu â thatŵs peiriant (kikabori yn Japaneaidd), I. tatŵs tebori mae ganddyn nhw'r fantais y gallant ei chreu graddiadau lliw cynnil sydd, er eu bod yn cymryd llawer mwy o amser, yn anodd iawn eu cyflawni gyda pheiriant.

Mae tatŵs Tebori yn weithiau celf go iawn sy'n cynnwys haenau a dyluniadau amrywiol sy'n creu'r dyluniad terfynol. Felly, os ydych chi am gael tatŵ tebori traddodiadol i chi'ch hun, dylech fod yn ymwybodol bod yna dermau y mae'r artist yn eu defnyddio i gyfeirio at amrywiol elfennau neu ddyluniadau'r traddodiad, gan gynnwys:

Bokashi: Graddiant du a ddefnyddir yn aml i greu cymylau neu lwybrau addurnol.

Kakushi-bori: Mae'n derm a ddefnyddir i ddisgrifio patrymau ger y ceseiliau neu'r lleoedd cudd ar y corff. Mae hyn hefyd yn berthnasol i eiriau neu rifau sydd wedi'u cuddio ymhlith petalau blodau.

Kebori: defnyddir y gair hwn i gyfeirio at linellau tenau iawn, fel tynnu gwallt

Sioe arian parod: delweddau eilaidd i gefnogi'r prif lun

Nijouh Bori: Pan fydd yn rhaid i artist datŵio cymeriad traddodiad Tebori sydd â thatŵ yn ei dro, rhaid i tatŵs y cymeriad gael ei atgynhyrchu'n gywir gan yr artist ar gorff y cleient.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs crëyr rhyfeddol - syniadau ac ystyr

Nuki-bori: prif lun heb luniau eilaidd (Sioe arian parod)

Suji-bori: yw L 'cylchedh.y. ymylon neu amlinelliadau'r dyluniad

Ymhlith y ffigurau mytholegol ac nonmytholegol y dewisir amdanynt amlaf tatŵ Siapaneaidd traddodiadol mae Annwyl, i qilin (math o ddraig Tsieineaidd), le karpe koi, teigrod, nadroedd, blodau lotws a peonies, chrysanthemums, canghennau bambŵ, Bwdha, cymylau a thonnau.

4.6/5 - (13 pleidlais)