» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs gyda thrionglau: beth maen nhw'n ei olygu a lluniau i gael ysbrydoliaeth

Tatŵs gyda thrionglau: beth maen nhw'n ei olygu a lluniau i gael ysbrydoliaeth

Mae triongl yn ffigur geometrig unigryw: mae ganddo'r nifer lleiaf o ochrau (nid oes ffigur caeedig gyda dwy ochr) ac mae'n amhosibl tynnu croesliniau y tu mewn iddo, mae hefyd yn ffigur "na ellir ei gyflawni". YR tatŵ triongl gallant ymddangos yn syml, ond gall eu hystyr fod yn rhyfeddol o ddiddorol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ym myd tat, yn ogystal ag ym myd gemwaith (sy'n aml yn rhannu'r un dylanwadau), mae trionglau wedi mwynhau llwyddiant cynyddol. Marchogaeth y don o minimaliaeth a thatŵs bach tatŵ triongl maent yn dod yn fwy a mwy poblogaidd, ond nid yn unig oherwydd eu estheteg anadferadwy a minimalaidd.

Bod ystyr tatŵ gyda thrionglau? Yn gyntaf oll, ni allwn siarad am ystyr triongl heb sôn am un o'i agweddau sylfaenol: ei dair ochr.

Mae'r rhif 3 ei hun eisoes yn cynrychioli llu o bethau. Tri yw'r rhif delfrydol oherwydd ei fod mewn gwirionedd yn ymwneud â llawer o agweddau ar fywyd bob dydd, crefyddol a cyfriniol. Er enghraifft, 3 dimensiwn o amser: y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Genedigaeth, bywyd a marwolaeth. Tri yw'r nifer sy'n sail i gysyniad y drindod. I Gristnogion, mae'r Drindod yn cynnwys y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân, ond mae yna drindodau eraill fel y meddwl, y corff, a'r ysbryd; mam, tad a mab; creu, cadw a dinistrio ac ati. Tatŵau Triquetra (a elwir hefyd yn gwlwm y Drindod), er enghraifft, cymryd rhan o'u hystyr o'r rhif tri a'r siâp triongl.

Chwilfrydedd ynglŷn â'r rhif tri: 3 yw swm o lwc Yn ôl diwylliant Tsieineaidd, oherwydd bod ei ynganiad yn agos iawn at y gair "yn fyw", yn wahanol i'r pedwar, y mae eu ynganiad yn debyg yn debyg i'r gair "marwolaeth".

Felly, o gofio mai nodwedd # 1 trionglau yw bod ganddyn nhw dair ochr, gall astudiaeth fanwl o ystyr rhif tri ddarparu llawer o syniadau i'w cyfoethogi. tatŵ triongl ystyr.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ fflamingo rhyfeddol - llun ac ystyr

Yn ychwanegol at yr agweddau hyn, mae'r triongl sy'n wynebu i lawr hefyd yn cael ei ystyried yn symbol o fenyweidd-dra, cyfnodau lleuad a ffrwythlondeb. I'r gwrthwyneb, mae tatŵ triongl sy'n wynebu i fyny yn cynrychioli gwrywdod, tân a gweithgaredd solar.

Un tatŵ triongl Gall hefyd fod yn ddyluniad gwreiddiol a synhwyrol ar gyfer tatŵ pâr. Ar wahân i allu tynnu triongl sy'n wynebu i lawr ar gyfer menyw ac un sy'n wynebu i fyny ar gyfer dyn, nid yw'n anarferol defnyddio triongl gwag (amlinell yn unig) ar gyfer menyw a thriongl solet (wedi'i llenwi â lliw) ar gyfer dyn. ...

Yn olaf ond nid lleiaf, gall ystyr arall tatŵs triongl orwedd wrth fynd ar drywydd cyfeiriad penodol. Efallai bod y triongl mewn gwirionedd yn steilio tatŵ saeth y gwyddom sydd â chydberthynas gref â mynd ar drywydd hapusrwydd a chyflawnrwydd.

4.4/5 - (9 pleidlais)