» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs gyda Tinkerbell, ffrind bach stori dylwyth teg Peter Pan!

Tatŵs gyda Tinkerbell, ffrind bach stori dylwyth teg Peter Pan!

Tylwyth teg bach euraidd yw hwn, mewn cariad ac yn genfigennus, ar goll gyda'i ffrind annwyl Peter. Mae'n debyg eich bod eisoes wedi dysgu hyn: rydym yn siarad am Tinkerbell, Campanellino yn Eidaleg neu yn Saesneg. Tinker Bell! Dwi yn Tatŵs Tinkerbell nid ydyn nhw'n arbennig o brin, mae llawer o bobl yn dewis Tinker Bell ar gyfer tatŵ tylwyth teg, neu oherwydd nodweddion arbennig y cymeriad ffuglennol hwn.

Mae ffrind bach tylwyth teg Peter Pan, Tinker Bell, yn gymeriad a fathwyd gan James Matthew Barry a oedd, yn stori wreiddiol Peter a Wendy, yn gwybod sut i drwsio potiau a sosbenni (mae Tinker yn Saesneg yn golygu cawr mawr). Nid oes llais gan Tinker Bell hefyd, ond mae'n ei fynegi ei hun mewn sain debyg i ganu cloch fach, y gall dim ond y rhai sy'n gwybod iaith y tylwyth teg ei deall. Fodd bynnag, prif nodwedd Tinker yw ei chenfigen anhygoel tuag at Peter, sydd weithiau'n gwneud iddi weithredu'n annheg tuag at ei "wrthwynebydd" Wendy. Mae Tinker Bell yn gymeriad cadarnhaol iawn ym materion Peter Pan, ond mae ei amherffeithrwydd maent weithiau'n gwneud iddi fod yn wenwynig, a'r foment nesaf yn swynol. Mae hyn oherwydd bod calon y tylwyth teg mor fach fel y gall ddal dim ond un teimlad ar y tro!

Un Cloch Tinker Tinker felly gallai olygu ein bod ni, fel hi, yn tueddu i gael ein dal i fyny mewn teimladau, cadarnhaol a negyddol, oherwydd eu bod mor wych fel na allwn eu ffitio i gyd gyda'n gilydd yn ein calonnau. Gallai Tinkerbell fod yn ddyluniad addas iawn ar gyfer natur fach tatŵ y tu ôl i'r glust, ar yr arddwrn, neu ardaloedd bach eraill.

4.4/5 - (5 pleidlais)