» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ cath Monmon, cathod tatŵs Horitomo

Tatŵ cath Monmon, cathod tatŵs Horitomo

Mae tatŵs yn arddull Japaneaidd sy'n darlunio cathod sinuous a chrwn yn eu tro yn tatŵio. Y diffiniad hwn Cath Monmon (Monmon yw un o'r termau Siapaneaidd ar gyfer "tat"), cathod yn arddull Japaneaidd wedi'u haddurno â blodau, penglogau, dreigiau, ac ati, a ddyluniwyd gan Horitomo (Kazuaki Kitamura), arlunydd tatŵ sy'n arbennig o hyfedr mewn tatŵs Japaneaidd a thatŵs tebori sy'n gweithio ar hyn o bryd. Stiwdio Wladwriaeth Grace San Jose.

I Tatŵ cath Monmon heb os, gwnaeth Horitomo, eu crëwr, yn enwog, cymaint fel bod gwefan wedi'i chysegru iddynt, lle gallwch brynu gwahanol fathau o declynnau. Mae'n hawdd dychmygu'r rheswm am eu llwyddiant: mae gan tatŵs â chathod ynddynt eu hunain swyn anorchfygol i'r rhai sy'n caru'r anifeiliaid hyn, os ychwanegwch at hyn egsotigrwydd arddull Japan a'r gallu i addurno eu ffwr gydag unrhyw fath o flodau. , Anifeiliaid chwedlonol, mellt, fflamau, olion lliw ac ati, mae'n anodd iawn peidio â chael ei demtio tatŵ monmon cath.

I ddechrau, roedd y rhai sy'n adnabod Horitomo yn tybio bod ei syniad o greu Tatŵ cath Monmon yn dod yn unig o ddau o'i brif hobïau: tat a chathod. Roedd hyn yn rhannol wir, ond roedd gan Horitomo reswm mwy bonheddig a chyffredinol mewn golwg, sef dod o hyd i bwnc (cathod mewn gwirionedd) sy'n gallu cael y cyhoedd i werthfawrogi celf tatŵ Japan. Pam wnaethoch chi ddewis cath? Yn ogystal â hobi personol yr artist, yn niwylliant Japan rydyn ni'n siarad am gath fel anifail â phwerau dwyfol, symbol harddwch, annibyniaeth, lwc ac urddas... Fodd bynnag, yr un gwahaniaethu y mae cathod yn ei ddioddef mewn rhai diwylliannau, gan gael ei argyhoeddi bod cathod (yn enwedig pobl dduon) yn dod â lwc ddrwg, cofleidiodd Horitomo hyn yn Japan, lle nad yw corff tatŵ yn cael ei wgu arno bob amser neu, yn waeth, yn cael ei ystyried yn arwydd gwael. Tra yng ngweddill y byd Mae tatŵs Japan yn boblogaidd ac mae galw mawr amdanyntgartref, maent yn wrthrych rhagfarnau dwfn.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs Bys: +80 Lluniau a Syniadau Gwreiddiol ar gyfer Ysbrydoliaeth

Am y rheswm hwn, mae'n ymddangos bod Horitomo wedi symud i America yn ystod ei astudiaethau, gan argyhoeddi y byddai'n dod o hyd i dir mwy ffrwythlon a ffrwythlon i'w gelf. Roedd yn iawn: ers sawl blwyddyn bellach mae wedi pobi’n ddi-ri Tatŵs a Darluniau Cat Monmon cyflawni llwyddiant ac enwogrwydd aruthrol ledled y byd!

4.6/5 - (10 pleidlais)