» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs geisha ... a tatŵs geisha: lluniau ac ystyr

Tatŵs geisha ... a tatŵs geisha: lluniau ac ystyr

Cynnwys:

Geisha bu symbol o ddiwylliant Japan erioed, ffigwr benywaidd swynol, bron yn chwedlonol. Fel symbol o draddodiad a diwylliant Japan, nid yw'n anghyffredin dod o hyd iddo tatŵ geisha.

Hanes geisha

Yn wahanol i'r gred boblogaidd mai putain uchel ei statws yw geisha, derbyniodd geisha, a elwir hefyd yn "ferched y gelf", addysg lem iawn o oedran ifanc.

Mewn gwirionedd, dylai'r geisha gael deallusrwydd wedi'i fireinio, dull addfwyn a doeth o siarad, dylai hi fod wedi gwybod dawns, cerddoriaeth a siarad cyhoeddus... Ei dasg oedd ategu a gwella rhinweddau person, heb addurno'r sioe.

Fodd bynnag, mae'n ddiddorol nad yw pawb yn gwybod mai'r geisha cyntaf oedd ...pobl... Roeddent yn ddiddanwyr a neilltuwyd i ddifyrru uchelwyr, fersiwn cain o'r hyn yr oeddem ni'n ei alw'n jesters ar y pryd.

Tua tua ail hanner y 1700au, dechreuodd y geisha benywaidd gyntaf ymddangos, a llwyddodd eu gras i ddal blas yr uchelwyr yn gyflym. Yn fuan, diflannodd y "geisha gwrywaidd" ac fe'i disodlwyd am byth gan y fersiwn fenywaidd.

Mor gyffrous ag y gall delwedd geisha ymddangos i ni, diolch yn rhannol i'r delweddau y mae Japaneiaeth wedi'u sefydlu ym meddyliau'r Gorllewin, roedd eu bywyd ymhell o fod yn hawdd.

Pwysleisiodd rheolau caeth bob agwedd ar eu bywydau beunyddiol, ac roedd enw drwg yn ddigon i ddifetha, cael ei anfon i'r tŷ er pleser, neu ar drugaredd rhyw brynwr.

Roeddent yn fenywod lwcus oherwydd eu bod wedi'u haddysgu a'u hamgylchynu gan gelf a harddwch, ond ymhell o fod yn rhydd.

Darllenwch Hefyd: Canllawiau a Lluniau Cyflawn Tatŵ Japan

Tatŵs geisha ... a tatŵs geisha: lluniau ac ystyr

Newydd: 9,50 €

Tatŵs geisha ... a tatŵs geisha: lluniau ac ystyr

Newydd: 13,30 €

Tatŵs geisha ... a tatŵs geisha: lluniau ac ystyr

Ffynhonnell Delwedd: Pinterest.com ac Instagram.com

Newydd: 13,30 €

Tatŵ Geisha: ystyr

Mae hardd fel doliau, cnawdol a dirgel, wedi'u creu gyda manwl gywirdeb manig, geisha hyd heddiw symbol byw o draddodiad sy'n gwrthwynebu'r moderniaeth o'i amgylch.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs rhyfeddol wedi'u hysbrydoli gan Van Gogh

Un tatŵ geisha felly gall olygu sawl peth. Gallai hyn fod yn deyrnged i draddodiad Japan, o ystyried yr arwyddocâd a'r ddelweddaeth sy'n gysylltiedig â'r ffigur geisha dirgel. Gall tatŵ Geisha gynrychioli harddwch a gras, ond cryfder hefyd bod yn rhaid i bob merch fynd allan i wynebu anawsterau bywyd.

4.5/5 - (10 pleidlais)