» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs llaw Hamsa: beth maen nhw'n ei olygu a syniadau am ysbrydoliaeth

Tatŵs llaw Hamsa: beth maen nhw'n ei olygu a syniadau am ysbrydoliaeth

Cynnwys:

Fe'i gelwir yn llaw Hamsa, llaw Fatima neu Miriam ac mae'n amulet hynafol o grefyddau Iddewig, Mwslimaidd a Christnogol y Dwyrain. Mae'r symbol hwn wedi dod yn eithaf eang yn ystod y blynyddoedd diwethaf cyn dechrau creu'r patrwm hyfryd hwn ar eich croen, ond mae'n dda gwybod y gwir Ystyr y tatŵ hamsa ar y dwylo neu law Fatima.

Tatŵ llaw Fatima: beth mae'n ei olygu?

Mae'r Iddewon yn galw'r amulet hwn yn Law Miriam, chwaer Aaron a Moses. Mae pum bys (hamesh - y gair Hebraeg am "pump") yn cynrychioli pum llyfr y Torah, yn ogystal â phumed llythyren yr wyddor:He“, Y llythyr, sydd, yn ei dro, yn cynrychioli un o enwau Duw.

Un tatŵ gyda llaw o fatima felly, gallai symboleiddio'r ffydd Iddewig, ffydd yn Nuw neu yn y gorchmynion a drosglwyddir trwy Moses.

Ond roedd llaw Fatima hefyd symbol o ryddid i lawer o Fwslimiaid. Mewn gwirionedd, dywedir hyn am fenyw, Fatima, a aberthodd ei llaw dde i ennill ei rhyddid.

Unwaith eto, dywed traddodiad fod Fatima, merch y Proffwyd Muhammad, wedi bod yn dyst i ordderchwraig ddychwelyd ei gŵr annwyl. Wedi'i synnu gan syndod a syfrdanu gweld ei gŵr gyda dynes arall, trochodd Fatima ei llaw i mewn i ddŵr berwedig ar gam, ond nid oedd yn teimlo poen, oherwydd roedd yr hyn yr oedd hi'n teimlo yn ei chalon yn gryfach o lawer. Daeth y stori i ben yn dda, oherwydd sylweddolodd gŵr Fatima o'r diwedd faint roedd hi'n dioddef o ddyfodiad gwraig newydd, a'i gwrthod. Yn yr achos hwn, i Fwslimiaid Mae llaw Fatima yn cynrychioli cyffes a difrifoldeb... Yn benodol, menywod Mwslimaidd sy'n gwisgo'r amulet hwn. mae'n golygu amynedd, llawenydd a phob lwc fel anrheg.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵ cath Monmon, cathod tatŵs Horitomo

Yn nhermau gwerin-grefyddol yn unig tatŵ gyda llaw o Fatima yw a amulet o amddiffyniad rhag y llygad drwg a dylanwadau negyddol yn gyffredinol.

Felly, er nad oes angen perthyn i'r grefydd Islamaidd, Tatŵ Hamsa ar ei ddwylo efallai talisman am lwc dda, amulet o amddiffyniad yn erbyn digwyddiadau bywyd negyddol.

Mae llaw Hamsa yn aml yn cael ei darlunio gydag addurniadau ar y tu mewn ac weithiau gyda llygad yng nghanol y palmwydd. Mae hyn oherwydd amddiffyniad rhag y llygad drwg a'r malais. Roedd codi'r llaw dde, dangos y palmwydd, gyda bysedd wedi gwahanu yn fath o felltith a wasanaethodd dall yr ymosodwr.

Gan ei fod yn symbol / amulet hynafol iawn, y darganfuwyd olion ohono ym Mesopotamia a Carthage hynafol, mae gan law Hams ystod eang o ystyron diwylliannol a chrefyddol, sy'n bwysig iawn eu gwybod cyn cael tatŵ gyda'r dyluniad hwn. Yn gyffredinol, gallwn ddweud mai'r ystyr y mae mwy neu lai pawb yn ei rannu yw hynny llaw Fatima - amulet o amddiffyniad, amddiffyniad rhag peryglon a phethau negyddol.

Beth yw'r lle mwyaf addas ar gyfer tatŵ llaw Fatima?

Mae'r llaw ham yn edrych fel llaw (yr un dde fel arfer), mae'r palmwydd yn wynebu'r gwyliwr, ac mae'r bawd a'r bys bach ychydig yn agored tuag allan. Mae'r dyluniad hwn yn addasu'n dda i bron unrhyw leoliad corff oherwydd gellir ei wneud mewn llawer o wahanol arddulliau, yn fwy neu'n llai cymhleth. Y lle mwyaf poblogaidd ar gyfer tatŵ braich hamsa yw cefn y gwddf a'r cefn, yn ôl pob tebyg oherwydd cymesuredd y patrwm hwn.

5/5 - (6 pleidlais)