» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs sloth: llawer o syniadau ar gyfer ysbrydoliaeth ac ystyr

Tatŵs sloth: llawer o syniadau ar gyfer ysbrydoliaeth ac ystyr

Rydym yn eu hadnabod am eu arafwch chwedlonol rhyfeddol. Mewn gwirionedd, mamaliaid yw slothiau y mae eu henw mewn gwirionedd yn golygu "cam araf" ac nid yw hyn yn syndod: maent yn cysgu tua 19 awr y dydd ac yn symud mor araf (ar gyflymder o tua 0,24 km / h wrth weithio'n galed) hynny ar eu ffwr, maen nhw'n llwyddo i dyfu rhywogaeth fach iawn o algâu! Mae'r rhain yn anifeiliaid arbennig a chiwt iawn, felly ni ddylai fod yn syndod bod llawer ohonyn nhw ar y rhwyd. tatŵ sloth cael eich ysbrydoli.

Gan fod yr anifail yn adnabyddus am ei arafwch, nid yw'n anodd dychmygu Ystyr tatŵ sloth... Yn gyntaf, mae'n awdl mwynhewch eich bywyd a gwahoddiad i roi'r gorau i'r ffordd o fyw sy'n gwneud inni redeg. Mewn gwirionedd, mae'r ymadrodd "Byw'n araf, marw bob tro" yn cyd-fynd â rhai tatŵs sloth (o'r gyfres: Byw yn araf, nid ydych chi'n gwybod pryd y byddwch chi'n marw). Slothiau, wrth gwrs, hefydarwyddlun diog... Felly, gall y rhai sy'n penderfynu cael tatŵ sloth ei wneud i ddatgan eu ffordd o fyw araf a heddychlon, nad yw'n bwriadu poeni o gwbl. Neu, i'r gwrthwyneb, gall tatŵ sloth eich atgoffa i beidio â bod yn ddiog, i ddal i symud, er yn araf, i gyrraedd y lle iawn.

Dylid dweud hefyd bod y sloth, yn ychwanegol at yr oen mawr, hefyd yn anifail unig. Mae cyfarfyddiadau “damweiniol” rhwng dau unigolyn yn brin iawn ac yn wir maent wedi'u cyfyngu i'r angen i atgynhyrchu neu farcio ardaloedd cyffredin gyda feces ac wrin. Dylid cofio hefyd bod slothiau gwrywaidd yn byw eu 12 mlynedd yn bennaf mewn un goeden, tra bod benywod yn symud (yn araf) o un goeden i'r llall. Mae slothiau ifanc hefyd ymhlith y mamaliaid sy'n cymryd mwy o amser i ddod yn oedolion, mewn gwirionedd mae'n cymryd 3 i 4 blynedd i'r sloth bach gael ei ddieithrio'n llwyr oddi wrth ei mam. Yn yr achos hwn tatŵ sloth gall hyn ddangos anhawster i wahanu oddi wrth amgylchedd y teulu neu oddi wrth un parth cysur yr ydych chi'n ei hoffi yn arbennig.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs coed rhyfeddol - lluniau a syniadau a fydd yn eich ysbrydoli
4.5/5 - (6 pleidlais)