» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs cath: llun ac ystyr

Tatŵs cath: llun ac ystyr

Cathod: Cymdeithion cain sydd wrth eu bodd yn cael eu pampered a'u pampered, beth fyddem ni'n ei wneud hebddyn nhw? Gawn ni weld gyda'n gilydd pob ystyr posib o datŵ cath… Cewch eich swyno!

Annwyl gariadon cathod, mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi (a fi, CARU cathod). Mewn gwirionedd, mae'r tatŵ am byth ... ac felly hefyd ein cath. A. tatŵ cath mewn gwirionedd, mae hyn nid yn unig yn deyrnged i'n ffrind pedair coes: anifail yw cath symbol-gyfoethogwedi'i greu mewn gwahanol ddiwylliannau trwy gydol hanes.

Felly os ydych chi'n meddwl am datŵ cath, cewch eich synnu ar yr ochr orau gan yr ystyron niferus a briodolir i'r anifail annwyl hwn.

Beth yw ystyr tatŵs cathod? 

Pan feddyliwch am gath, daw i'r meddwl bob amser. ras, Ei cefnogaeth weindio ed cain... Nid yw’n gyd-ddigwyddiad bod cath yn symbol o seduction a swyn, ac nid yw’n gyd-ddigwyddiad bod arwres mor “feline” ac yn synhwyrol iawn fel Catwoman wedi ei geni o ffigwr cath.

Mewn rhai chwedlau Celtaidd hynafol, roedd cath yma. creadur nos yn gwarchod eneidiau a'u cyfrinachau hynny gwylio byd y meirw a chyda'u syllu hallt nodweddiadol, maent yn gwylio'r byw, heb fod yn ymwybodol o'i gryfder a dyfnder ei ddoethineb. Efallai nad yw'n gyfeiriad doniol iawn at ffigwr y gath, ond yn bendantaura dirgel a hudol.

I'r Rhufeiniaid hynafol, roedd y gath yn anifail cysegredig y dduwies Diana. duwies y lleuad... Roedd hefyd yn cael ei ystyried yn warcheidwad y cartref ac yn symbol o les y cartref. Yn yr un modd, cysegrodd hyd yn oed yr hen Eifftiaid gath i ddwyfoldeb, cymaint fel bod gan dduwdod lleuad o'r enw Bastet ben cath a chorff menyw. Yn y diwylliant hwn, roedd cathod mor werthfawr fel eu bod yn cael eu mummio ynghyd â llygod fel y gallent fwyta yn y bywyd ar ôl hynny.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs llew mawreddog 30+

Ar wahân i'r agweddau hanesyddol a diwylliannol hyn, mae gan y gath rai Nodweddion gan ei wneud yn anifail cwbl unigryw ac arbennig. Sbeislyd deallusrwydd, golwg sylwgar a haughty, mae symudiadau bob amser cain a goleuni sŵn y maent yn ymddangos yn sydyn yn ein maes gweledigaeth, eu annibyniaeth, mae eu gallu i symud a gweld yn berffaith hyd yn oed yn y tywyllwch yn gwneud y gath yn ffrind teilwng, rhydd a gwerthfawr i ni.

Felly, gall ystyr tatŵs cathod fod:

  • amynedd 
  • annibyniaeth
  • Cainiad
  • i godi calon
  • deallusrwydd
  • Grazia
  • Introspection
  • chwilfrydedd
  • Audacity

Mae'n ymddangos yn iawn gorffen gydag un o'r dyfyniadau niferus am gathod, y tro hwn gan Théophile Gaultier, sy'n crynhoi ac yn mynegi rhan o natur cathod. rhyddid llwyr:

“Nid yw’n hawdd ennill cyfeillgarwch feline. Bydd yn rhoi ei gyfeillgarwch i chi os profwch eich bod yn haeddu'r anrhydedd hwn, ond ni fydd byth yn dod yn gaethwas i chi. "

4.9/5 - (12 pleidlais)