» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ Mandala, beth mae'n ei olygu a syniadau am ysbrydoliaeth!

Tatŵ Mandala, beth mae'n ei olygu a syniadau am ysbrydoliaeth!

Cynnwys:

Ydych chi erioed wedi clywed am mandalas? Efallai bod rhai wedi clywed amdano yn yr ysgol neu efallai mewn llyfrau lliwio. YR tatŵ mandala yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd, ac nid yw hyn yn syndod: mae'r ffigurau addurniadol hyn yn wirioneddol brydferth. Dewch i ni ddarganfod beth yw mandalas, o ble maen nhw'n dod a beth ydyn nhw. tatŵ mandala ystyr.

cynnwys

Beth yw mandalas?

Tatŵ Mandala: ystyr

Syniadau tatŵ mandala gwreiddiol

Beth yw mandalas?

A siarad yn gyffredinol, siapiau crwn yw Mandalas sy'n cynnwys siapiau geometrig sylfaenol fel pwynt, triongl, cylch a sgwâr, wedi'u croesi gyda'i gilydd i ffurfio gwehyddion syfrdanol tebyg i rosét.

Yn gyntaf oll, mae'n ddefnyddiol gwybod bod y term "mandala" yn Sansgrit yn cynnwys dau air: Manda sy'n golygu "hanfod" e La sy'n golygu "i fod yn berchen, i gynnwys." YR mae mandalas yn weithiau celf sydd â chysylltiad agos â diwylliant dwyreiniol a chrefyddau., cymaint felly fel bod eu tarddiad yn mynd yn ôl i ddiwylliant y Vedas (i gweld cynrychioli casgliad o destunau cysegredig hynafol yn Sansgrit), ond maent wedi dod yn bwysig iawn mewn diwylliannau eraill.

Felly, mae tatŵ mandala nid yn unig yn addurn., gall hefyd fod yn bwysig.

Tatŵ Mandala: ystyr

I Fwdistiaid mae mandalas yn cynrychioli'r broses o ffurfio'r cosmos, o'r canol tuag allan. Mae'r broses hon yn cyfateb yn drosiadol i'n taith fewnol, sy'n datblygu o'n canol i'r byd y tu allan. Fe wnaethon ni hefyd ddod o hyd i gysyniad tebyg iawn mewn tatŵs unalome.

Ffaith ddiddorol yw hynny Mae Bwdhyddion yn paentio eu mandalas â thywod lliw a defnyddiwyd hyd yn oed cerrig gwerthfawr yn y gorffennol. Gydag amynedd a dull, mae'r tywod wedi'i osod i greu patrymau cymhleth gyda siapiau geometrig yn ogystal â gwrthrychau, tirweddau ac elfennau naturiol. Fodd bynnag, mae gan y campweithiau anhygoel hyn fywyd byr iawn: ar ôl eu cwblhau, mae'r mynachod yn ysgubo'r holl dywod i ffwrdd. Mae hyn yn cynrychioli transience a transience bywyd ond hefyd yn dysgu peidiwch â dod ynghlwm wrth bethau materol.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs Santa Muerte: beth maen nhw'n ei olygu?

Mae gan Hindwiaid eu mandalas eu hunain hefyd., sydd, o gymharu â Bwdhaidd, fodd bynnag, yn llawer mwy cymhleth, geometrig a sgematig, o'r enw yantra.

Syniadau tatŵ mandala gwreiddiol

Un tatŵ gyda mandala neu felly wedi'i ysbrydoli gan mandala, nid gweithred addurniadol i'n corff yn unig mohono. Mae'r dyluniad hwn yn apelio at ysbrydolrwydd ac mae ganddo ei wreiddiau mewn diwylliannau hynafol. YR dyluniad y gallwch gael tatŵ mandala ag ef maent yn ddiddiwedd ac yn addasadwy. Gallant fod yn ddu a gwyn i gael effaith fwy “lleiaf”, neu eu lliwio ar gyfer naws fwy traddodiadol. Mae'r cyfuniad o'r ddau yn ddiddorol iawn: tatŵ du a gwyn lleiaf gyda lliw arddull dyfrlliw, wedi'i wasgaru o gwmpas neu wedi'i ymestyn wrth ymyl y mandala.

Ffynhonnell Delwedd: Pinterest.com ac Instagram.com

4.7/5 - (12 pleidlais)