» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs Gwyfynod: Syniadau ac Ystyr

Tatŵs Gwyfynod: Syniadau ac Ystyr

I tatŵs gwyfynod nid ydynt ymhlith y rhai mwyaf cyffredin, er yn ddiweddar maent yn cael llwyddiant cynyddol, ond maent yn datŵs penodol, sy'n addas i'r rhai sy'n chwilio am tatŵ gwreiddiol gydag ystyr diddorol.

Fel gloÿnnod byw, mae gwyfynod hefyd yn perthyn i'r teulu duw Lepidotteri, ac er bod y ddau bryfyn yn rhannu ystyron, mae gan y gwyfyn ychydig sy'n ei wahaniaethu'n llwyr oddi wrth ei berthynas asgellog lliwgar a chwyddedig.

Beth yw ystyr tatŵ gwyfynod? 

Yn gyntaf oll, rhaid nodi bod y gwyfynod anifeiliaid nosol, tra bod gloÿnnod byw yn bryfed dyddiol. Mae'r ffaith bod y gwyfyn yn cyflawni ei weithgareddau gyda'r nos yn achosi hynny tatŵ gwyfyn dewch â chyfres gyfan o symbolau sy'n gysylltiedig â bywyd nos. Mae anifeiliaid sy'n byw gyda'r nos fel arfer yn symbol o i Sogni, Theanhysbys o dywyllwch, gwybodaeth e ymwybyddiaeth fewnol. A siarad yn drosiadol, gallem gysylltu pa mor hawdd y mae anifeiliaid nosol yn cyflawni eu gweithgareddau yn y tywyllwch gyda'n gallu i ddibynnu ar reddf, teimladau neu ganfyddiadau yn hytrach na'n synhwyrau mwy corfforol a materol. Nid yw creaduriaid nosol yn ofni absenoldeb golau; yn yr un modd, gallwn ninnau hefyd ddibynnu ar freuddwydion, teimladau a greddfau i ymdopi â bywyd a'i anawsterau.

Darllenwch hefyd: Tatŵs cyfnod lleuad a lleuad, ffotograffau ac ystyr

Ar wahân i'r ystyron hyn serch hynny, gall tatŵ gwyfyn hefyd olygu Ffydd, Bregusrwydd, Penderfyniad ac Atyniad. Oherwydd? Os ydych chi erioed wedi arsylwi gwyfyn yn cylchdroi o amgylch fflam neu olau artiffisial, does dim dwywaith eich bod wedi sylwi ei fod yn aml yn agosáu atoch chi bron i losgi ac yn yr achos gwaethaf, marw. Ger fflam, mae'r gwyfyn yn effro ond yn hyderus bod dod yn agos er ei les, mae'n gadael iddo'i hun gael ei ddenu er gwaethaf y perygl. A siarad yn wyddonol, nid yw'n glir eto pam mae'r gwyfyn yn cael ei ddenu gymaint i olau, ond mewn ystyr drosiadol y mae enghraifft o'r ffydd a'r penderfyniad y dylem ddilyn ein breuddwydion â hwy, er gwaethaf y risg o gael eich llosgi.

Mwy ar y pwnc:  * PRAWF * Tatŵs tywysoges Disney: pa un sy'n iawn i chi?

Mae gan y gwyfyn hefyd gysylltiad cryf iawn â'r lleuad a'i chyfnodau. Mewn gwirionedd, o ran natur, y lleuad yw'r unig olau cyfeirio ar gyfer gwyfynod, sy'n ei ddilyn ar unrhyw gost ac ar y sail y gallant gyfeirio eu synhwyrau. A siarad yn symbolaidd, a gallai tatŵ gwyfyn fod yn atgoffa rhywun hedfan yn uchel, gostwng ein hamddiffynfeydd rhesymegol o blaid cyflawni ein breuddwydion, wrth gynnal pwynt cyfeirio cadarn, fel golau'r lleuad.

Mae'r gwyfyn hefyd yn cymeriad atyniad ac angerdd. Mae fferomon y gwyfyn benywaidd yn gweithredu fel persawr cain sydd, er gwaethaf y tywyllwch, yn denu'r gwryw yn anfwriadol. Yn yr un modd, gall tatŵ gwyfynod symboleiddio'r gallu benywaidd i hudo'n synhwyrol, gan ddenu pobl ato'i hun gyda gras a hyder.

O'r diwedd mae'r gwyfyn yn fedrus iawn wrth guddliwio ei hun, nes iddo ddod bron yn anweledig i lygad anfwriadol. Mewn ystyr drosiadol, gallem felly gynrychioli ein gallu i wneud hynny manteisio ar yr amgylchedd cyfagos ac i addasu sefyllfaoedd o'n plaid trwy datŵio ein hunain, gwyfyn.

Ffynhonnell Delwedd: Pinterest.com ac Instagram.com

4.5/5 - (4 pleidlais)