» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵ panda melys: llun ac ystyr

Tatŵ panda melys: llun ac ystyr

Sut na allwch chi gydymdeimlo â'r rhain yn swynol, enfawr, chwareus panda? Er gwaethaf y ffaith eu bod yn rhan o'r teulu arth ac felly maen nhw eithaf ffyrnigyn ôl pob tebyg, roedd gan y mwyafrif ohonom awydd o leiaf unwaith yn ein bywydau, ar ôl gwylio un o'r nifer o fideos doniol sydd wedi'u cysegru i'r anifail hwn ar y rhwydwaith, i gofleidio panda!

Gan eu bod yn anifeiliaid annwyl yn arbennig, nid yw'n anodd dod ar draws tatŵs panda. Ond beth i'w wneud tatŵ panda?

Gan mai nhw yw'r eirth mwyaf yng ngorllewin China, fe'u hystyrir yn symbol o ddiwylliant Asiaidd. Fodd bynnag, mae ystyr tatŵ yn darlunio wyneb neu gorff panda yn dod o ddiwylliant Bwdhaidd, mewn gwirionedd, mae'n ei gynrychioli cydbwysedd perffaith rhwng yin ac yang, rhwng da a drwg, rhwng emosiwn a rhesymoledd. Yn niwylliant y Dwyrain, mae'r panda hefyd yn cael ei ystyried yn "anifail lwcus", felly mae tatŵ panda hefyd yn ddymuniad y mae angen i chi ei wneud i chi'ch hun. tynged hapus.

Mae arddulliau tatŵ Panda yn ddiderfyn. Mae du a gwyn bron yn anochel, ond mae'n ddiddorol chwarae gydag ardaloedd lliw negyddol, neu gymysgu du â lliwiau ar ffurf dyfrlliw, neu addurno gwrthrych gyda motiffau sy'n mynd y tu hwnt i'r traddodiadol i ddod yn agosach at liwiau a motiffau penglog siwgr bron yn nodweddiadol. ...

Pa bynnag arddull sydd orau gennych, ac fel y dywedwyd mewn hysbyseb enwog beth amser yn ôl ...peidiwch byth â dweud na wrth panda!

5/5 - (7 pleidlais)