» Erthyglau » Syniadau Tatŵ » Tatŵs y Ddraig: ystyr a syniadau am ysbrydoliaeth

Tatŵs y Ddraig: ystyr a syniadau am ysbrydoliaeth

Os ydych chi'n ystyried prynu tatŵ draigDylech wybod bod y ddraig nid yn unig yn cynnig llawer o bosibiliadau o ran dyluniad, ond ei bod hefyd yn greadur gwych gydag ystyron hynafol sy'n amrywio o ddiwylliant i ddiwylliant.

Ystyr tatŵ y ddraig

Yn gyntaf, daw'r gair "draig" o'r Groeg ac mae'n golygu "neidr anferth", mae'r un peth yn dod o'r Lladin. dragon Yn dibynnu ar y diwylliant, mae'r ddraig yn cymryd gwahanol ystyron, felly mae'n werth canolbwyntio ar berson unigol. ystyron a briodolir i datŵau draig.

Yn ein diwylliant, er enghraifft, Ewropeaidd, mae'r ddraig yn un creadur gwych drwg yn bennaf y mae'n rhaid i'r marchog ei drechu er mwyn achub ei dywysoges annwyl a'i debyg. I Gristnogion, mae'r ddraig bron trosiad ar gyfer cynrychioli satan... Fodd bynnag, mae'r ddelwedd negyddol iawn hon o'r ddraig yn cael ei gwanhau gan y ffilmiau, sy'n aml yn eu portreadu fel anifeiliaid gwyllt, ond yn garedig ac yn ddewr (ee Sut i Hyfforddi Eich Draig).

Ar gyfer diwylliannau'r haul sy'n codi, nid yw dreigiau bob amser yn greaduriaid negyddol. Yn dibynnu ar y dyluniad a gyflwynir iddynt, rwy'n cymryd gwahanol werthoedd a nodweddion. Er enghraifft, pan fyddant yn gysylltiedig â dŵr, maent yn gysylltiedig â myfyrdod, mewnblannu, ysbrydolrwydd a breuddwydion. Maent hefyd yn gysylltiedig â phŵer natur a bywyd. Gan fod dreigiau yn rhan annatod o ddiwylliant a chelf Asiaidd, I. tatŵau draig mwyaf cyffredin fe'u gwneir yn syml mewn arddull Tsieineaidd neu Japaneaidd. Mae diwylliant Asiaidd yn priodoli'r ystyron canlynol i'r tatŵs hyn: doethineb, cryfder, hirhoedledd, lles a lwc.

Gall hefyd ddigwydd gweld tatŵs arddull dwyreiniol gyda draig a theigr neu draig a neidr... Yn ôl y chwedlau, gelynion gwaethaf y ddraig yw'r teigr a'r neidr. Felly, mae eu cyflwyniad ar y cyd yn cyfleu gwrthdaro, yr awydd i oresgyn anawsterau mawr, penderfyniad a chryfder. Yn achos y teigr, mae'r ddraig yn cynrychioli goresgyn anawsterau nid yn unig yn ôl cryfder, ond hefyd oherwydd rheswm, tra bod y teigr yn anifail sy'n gweithredu'n fyrbwyll ac yn dibynnu ar gryfder 'n Ysgrublaidd yn unig.

Mwy ar y pwnc:  Tatŵs ysbrydoledig Dia de los Muertos: gwreiddiau, ffotograffau ac ystyr

4.5/5 - (4 pleidlais)